Szkoły nie będą całkowicie zamykane z powodu zachorowań uczniów

Wyskoki urzędnik Departamentu Edukacji powiedział, że w przyszłym roku szkolnym, placówki edukacyjne nie muszą być zamykane na stałe, o ile stwierdzi się w nich przypadek zachorowania spowodowanego wirusem SARS-CoV-2.

Sekretarz Generalny Departamentu Edukacji Sean O Foghlu stwierdził, że niezależnie od tego, czy zachorowanie wystąpi u ucznia, czy też u nauczyciela, szkoły nie będą zmuszone w takich przypadkach do podejmowania drastycznych działań odgórnie, ale sprawy rozpatrywane będą indywidualnie. Szkoły otrzymają też prawo wykluczania pojedynczych uczniów z zajęć, a nawet całych klas, jeżeli w danej placówce, dojdzie do ujawnienia pozytywnego wyniku testu.

Sekretarz Sean O Foghlu wezwał jednocześnie, co miało miejsce na posiedzeniu Komisji ds. Covid-19, do opracowania szybkich metod oceny zdrowia uczniów, co pomoże w identyfikowaniu przypadków zachorowań.

Sean O Foghlu spodziewa się pełnej współpracy departamentów w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa uczniów oraz nauczycieli, a funkcję kontrolną w tej sprawie będą mieć dyrektorzy szkół oraz przedstawiciele organów zdrowia.

Zamykanie całych szkół, będzie działaniem ostatecznym, więc może mieć miejsce w przypadku dużej ilości zachorowań w konkretnej placówce.

Bogdan Feręc

Źr/Zdj: Oireachtas TV

Polska-IE: Udostępnij...
Linie lotnicze powin
Irlandzki rząd powi
EnglishIrishPolishRussianSpanish
EnglishIrishPolishRussianSpanish