Szkoły dostaną dodatkowe pieniądze

Z zapowiedzi Ministerstwa Edukacji wynika, że szkoły w Irlandii staną przed uczniami otworem, więc ci powrócą do nich z początkiem roku szkolnego.

Powrót wymagać będzie jednak pewnych przygotowań, więc trzeba będzie dostosować klasy i pomieszczenia sanitarne, by dzieci mogły zachowywać odpowiednie środki bezpieczeństwa zdrowotnego. To z kolei powoduje, iż niezbędne stało się przekazanie dodatkowych środków finansowych na działanie placówek edukacyjnych, więc zwiększy się poziom ich finansowania. Minister edukacji Norma Foley zapowiedziała, iż już przygotowany ma szczegółowy program dla irlandzkich szkół, czyli kierowany przez niż departament, nakreślił plan, a w tym zawarł szereg propozycji, które przełożą się na środki, potrzebne do bezpiecznego działania szkół.

Minister Foley zapowiedziała, że spotka się dzisiaj rano z wicepremierem Leo Varadkarem i omówi z nim, przygotowany przez Departament Edukacji plan, a ten zawierać ma dodatkowe dziesiątki milionów euro, które przeznaczone zostaną na zadania w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego. W propozycji zawarte będą pieniądze na sfinansowanie zmian w salach lekcyjnych, na dodatkowe środki higieniczne, również odkażające, ale i więcej pieniędzy przeznaczone zostanie na utrzymanie czystości i zachowanie zasad bezpieczeństwa zakażeń. Głębokich zmian w szkołach doczekać mają się same sale lekcyjne, chociaż do tej pory nie ma szczegółowych informacji na ten temat, a i dostosowane do nowych potrzeb będą toalety, a uczniom przypominać się będzie o częstym myciu rąk.

To nie wszystko, co zaproponowane zostało w planie minister Foley, gdyż więcej pieniędzy przeznaczone zostanie na kadrę nauczycielską, a ściśle rzecz ujmując, na zatrudnienie dodatkowych nauczycieli oraz na sfinansowanie zastępstw, jeżeli takie okażą się konieczne.

Pani minister Norma Foley spodziewa się, że o ile rozmowy z wicepremierem przebiegną bez zakłóceń, więc ten przystanie na jej propozycje, to te, przedstawione będą Radzie Ministrów w pierwszych dniach przyszłego tygodnia, by weszły do realizacji natychmiast po zatwierdzeniu i opublikowaniu.

Bogdan Feręc

Źr: Dept. of Education

Polska-IE: Udostępnij...
Ceny w sklepach powi
U Zielonych bez zmia
EnglishIrishPolishRussianSpanish
EnglishIrishPolishRussianSpanish