Szczepionka odpowiedzialna za wzrost gospodarczy

Szef Banku Centralnego Irlandii uważa, że wzrost gospodarczy w kraju jest bardzo prawdopodobny w drugiej połowie roku, ale wszystko uzależnione będzie od udanej operacji szczepień.

Obecnie, gospodarka Republiki, w istotny sposób uzależniona jest od wpływu pandemii, jednak wprowadzenie szczepionek i same szczepienia, powinny przynieść gospodarce kraju ożywienie, a tego, Bank Centralny spodziewa się po połowie roku. Prezes Gabriel Makhlouf dodał, iż wpływ Covid-19, jest znacznie głębszy na gospodarkę wyspy, niż kryzys z 2008 roku, jednak obserwuje się wiele pozytywnych sygnałów, a te wskazują, iż kraj poradzi sobie z przeciwnościami.

Gabriel Makhlouf:

– Nasze najnowsze analizy ekonomiczne i prognozy sugerują, że chociaż musimy przetrwać blokadę i stłumioną produkcję, jeszcze przez chwilę, nadejdzie druga połowa roku, i zakładając, pomyślne wprowadzenie szczepionki, gospodarka powinna zacząć zdrowieć. Mając na względzie silne rządowe środki wspierające dochód, prognozujemy, że zmodyfikowany popyt krajowy wzrośnie w tym roku o 2,9%, po szacowanym spadku o około 7,1% w 2020 roku. Widzimy dalszy wzrost zmodyfikowanego popytu krajowego o 3,6% w 2022 roku. Oczywiście pozostaje to zależne od kluczowych założeń dotyczących rozwoju Covid-19. Rząd dysponował także znacznymi środkami, aby zareagować na pandemię, przy czym wzrost deficytu oraz zadłużenia jest uzasadniony i konieczny. Polityka była w stanie wspierać zdolności produkcyjne gospodarki, a w szczególności unikać szkodliwych skutków, takich jak długotrwałe bezrobocie. Niestety dla wielu ludzi w kraju, ożywienie na rynku pracy prawdopodobnie się opóźni, dopóki szerzej pojęte ożywienie gospodarcze nie zostanie lepiej ugruntowane. Szacujemy, że bezrobocie wzrośnie z 6,2% w 2020 r., do średnio 9,3% w tym roku, po czym spadnie do 7,8% w 2022 r., co stanowi wskaźnik znacznie powyżej poziomu sprzed pandemii wynoszącego około 5%. Dla porównania – wysoka stopa bezrobocia osiągnęła najwyższy poziom nieco ponad 16% w latach 2011/2012, po kryzysie sprzed dziesięciu lat. Odzyskanie poziomu zatrudnienia sprzed pandemii zajmie więc trochę czasu. Aby tak się stało, sektory, które zostały najbardziej dotknięte pandemią, będą musiały w pełni się ożywić, albo inne sektory będą musiały rosnąć szybciej, aby wchłonąć nadwyżkę potencjału siły roboczej. Oczywiście cała nasza praca będzie zdominowana przez nasze ciągłe skupianie się na pandemii. Będziemy nadal pogłębiać naszą wiedzę na temat jej skutków i podejmować wszelkie niezbędne kroki, aby umożliwić systemowi finansowemu wspieranie ożywienia.

Bogdan Feręc

Źr: PA Media

Polska-IE - © MATERIAŁ CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM
¾ ankietowanych twi
Mandat za podróż n
EnglishIrishPolishRussian
EnglishIrishPolishRussian