Szczepionka Johnson&Johnson dla osób powyżej 50. roku życia

Europejska Agencja Leków uznała, że szczepionka Johnson&Johnson może powodować w rzadkich przypadkach zakrzepy krwi.

European Medicines Agency (EMA) wiąże jednak te przypadki z grupami młodszymi, więc z osobami w wieku poniżej 50 lat, głównie kobietami, co dało podstawę do wydania rekomendacji, aby produkt Johnson&Johnson, podawać osobom, które ukończyły 50 lat.

Taką samą decyzję podjął Krajowy Komitet Doradczy ds. Szczepień (NIAC), a opinia trafiła do naczelnego lekarza kraju dr. Tonny’ego Holohana, który podejmie ostateczną decyzję w tej sprawie. Jeżeli dyrektor medyczny w Departamencie Zdrowia zastosuje się do zaleceń NIAC i wyda swoją decyzję w tej sprawie, szczepionka Johnson&Johnson, zacznie być podawana przez HSE wszystkim osobom, które ukończyły 50 rok życia.

Uważa się, że takie rozwiązanie, znacznie przyspieszy proces podawania szczepionki na wyspie, a jednocześnie zastąpi produkt AstraZeneca, który do tej pory, sprawia pewne kłopoty i chociaż uznawany jest za bezpieczny, z dużą rezerwą podchodzi się do jego bezpieczeństwa. Co więcej, dostawy preparatu AstraZeneca zostały ponownie ograniczone, co doprowadziło do ostrej reakcji Unii Europejskiej, a ta wystąpiła na drogę sądową przeciwko brytyjsko-szwedzkiej spółce.

Aktualnie szczepionki jednodawkowe podawane będą osobom powyżej 60 roku życia w przypadku specyfiku AstraZeneca i powyżej 50 roku życia dla Johnson&Johnson. Szczepionka Johnson&Johnson podawana będzie też wszystkim osobom, również z grup wrażliwych, a jedynym kryterium i przeciwwskazaniem ma być wiek osoby szczepionej.

Produkt Johnson&Johnson o ile wiązany jest z występowaniem, w rzadkich przypadkach, zakrzepów krwi, to jednak szereg państw europejskich, zdecydowało się już na jego podawanie, a część zaznaczyła, że podawać go będzie wszystkim dorosłym.

Decyzja Europejskiej Agencji Leków w sprawie szczepionki Johnson&Johnson zbiegła się w czasie z decyzją FDA w Stanach Zjednoczonych, a obie agencje zezwoliły na podawanie tego produktu. W obu przypadkach zalecono również producentowi i zobowiązano go, aby na ulotkach informacyjnych umieszczał wyraźne ostrzeżenie, że ich produkt może wywoływać efekt uboczny w postaci zakrzepów krwi.

W Irlandii HSE spodziewa się, iż preparat Johnson&Johnson, znacznie przyspieszy cały program szczepień, co pozwoli na nadrobienie opóźnień.

Bogdan Feręc

Źr: Independent

Polska-IE: Udostępnij
Interdyscyplinarna M
Holohan wyraża ostr
EnglishIrishPolishRussian
EnglishIrishPolishRussian