Systemy wsparcia pandemicznego powinny pozostać w obecnej formie

Rozszerzenie TWSS dla pracowników w sektorach znacząco dotkniętych pandemią, jest obecnie „istotne”, powiedziała posłanka Louise O’Reilly.

Rzeczniczka Sinn Féin ds. przedsiębiorstw, handlu, zatrudnienia i praw pracowników TD Louise O’Reilly, wezwała rząd do rozszerzenia programu Tymczasowego Subsydiowania Wynagrodzeń w jego obecnym formacie dla pracowników, którzy zatrudnieni są w poważnie dotkniętych kryzysem sektorach.

Posłanka O’Reilly powiedziała:                                                     

– Tymczasowy System Dopłat Wynagrodzeń (TWSS) odegrał kluczową rolę w ochronie dochodów i wspieraniu przedsiębiorstw, przy jednoczesnym utrzymaniu relacji między pracownikami a ich pracodawcami. Było jasne dla Sinn Féin i wielu pracowników w dotkniętych sektorach, że rozszerzenie TWSS jest konieczne w celu zapewnienia ciągłego wsparcia przedsiębiorstwom i pracownikom oraz utrzymania zatrudnienia. Jednak rząd zdecydował się zrezygnować z TWSS w celu ustanowienia nowego programu dopłat do wynagrodzeń, co opublikowano w ich lipcowym bodźcu. W najbliższych dniach pracownicy objęci programem Tymczasowych Dopłat do Wynagrodzeń (TWSS) mają zostać przeniesieni do nowego systemu, czyli EWSS. To oznacza katastrofę dla pracowników, ponieważ kiedy rząd finansował do 410 euro na pracownika tygodniowo (w zależności od wynagrodzenia i dopłat od pracodawcy) w ramach TWSS, zostanie to teraz zredukowane do wynagrodzenia pogłównego w wysokości 203 euro na pracownika (zależnego od wynagrodzenia), w ramach EWSS). Od czasu ponownego otwarcia gospodarki było jasne, że dalsze działania w zakresie zdrowia publicznego będą miały nieproporcjonalny wpływ na niektóre sektory, takie jak turystyka i hotelarstwo. Podczas gdy niektórym innym sektorom udało się szybciej powrócić do poprzedniego poziomu handlu, przedsiębiorstwa w niektórych sektorach, na przykład w sektorze detalicznych podróży i lotnictwie, nie miały i nie mają nadziei na tak szybkie ożywienie. Od ponad miesiąca Sinn Féin nawołuje do kontynuacji TWSS do końca 2020 roku dla pracodawców i pracowników firm, na które nadal silny wpływ ma COVID-19, środki ochrony zdrowia publicznego, które zostały wprowadzone w celu powstrzymania go i jego szerszy wpływ gospodarczy. Tysiące miejsc pracy mogą zostać utracone, jeśli TWSS nie będzie kontynuowany w tych dotkniętych sektorach, a skutki tego będą katastrofalne. Przedłużenie TWSS jest niezbędne do ochrony miejsc pracy, ochrony przedsiębiorstw i utrzymania zatrudnienia pracowników. Taki środek będzie wymagał od państwa pożyczek i inwestycji. Jednak koszt braku inwestycji i rozszerzenia TWSS dla tych dotkniętych sektorów będzie znacznie większy i będzie kosztował państwo znacznie więcej, ekonomicznie i społecznie, z powodu utraty miejsc pracy i zamykania przedsiębiorstw.

Bogdan Feręc

Źr: Sinn Fein

Polska-IE: Udostępnij
Irlandia rozważa sk
Związek przyczynowo