System alarmowy od przyszłego roku

Rzecznik Departamentu Środowiska, Klimatu i Komunikacji potwierdził, że najdalej do końca przyszłego roku, w Irlandii zacznie działać system powiadamiania alarmowego.

System opiera się na wiadomościach SMS, który ostrzega przed sytuacjami kryzysowymi, przede wszystkim na dużą skalę, a dotyczących zagrożeń życia lub potencjalnych klęsk żywiołowych. System ostrzegać też będzie w chwilach zagrożeń terrorystycznych oraz informować, jak należy się zachować, aby zminimalizować zagrożenie przed utratą życia lub obrażeń ciała.

Będzie to system zarządzany przez państwo, a takie same wprowadzane są już w innych państwach w Europie, a w niektórych, jak w Wielkiej Brytanii, działają.

Departamentu Komunikacji ściśle współpracuje już w tym zakresie z Departamentem Obrony, aby system został rozwinięty na pełną skalę, a nosić będzie nazwę „System Ostrzegania Publicznego – Public Warning System”.

Powołana została grupa robocza, która podejmie działania w zakresie współpracy ze wszystkimi operatorami sieci komórkowych w Irlandii, co pozwoli na dotarcie do prawie 100% mieszkańców kraju.

Rzecznik Departamentu Środowiska powiedział:

– Wraz z procesem udzielania zamówień, opracowane zostaną zasady i procedury w celu zapewnienia odpowiednich „protokołów użytkowania”. Przewiduje się, że krajowy System Ostrzegania Publicznego zostanie wprowadzony za około 18 miesięcy, z zastrzeżeniem zamówień publicznych i zatwierdzeniami rządu.

Ze wprowadzeniem systemu w Irlandii nie powinno być większego problemu, ponieważ systemy operacyjne telefonów komórkowych oferują już technologię wysyłania bezprzewodowo ostrzeżeń i alertów alarmowych, więc odbierać je mogą telefony oparte na systemie Android, iOS, Windows Phone, Tizen, Ubuntu, Symbian, Firefox OS i inne.

Ważne jest też, że w Irlandii, już wcześniej planowano wprowadzić System Ostrzegania Publicznego, a było to w 2010 roku, ale pierwotne prace wstrzymano i dopiero unijna dyrektywa z 2018 roku, wdrożyła do użycia system „Reverse-112”, który następnie zmienił nazwę na „EU-Alert”.

Jeżeli Irlandia wdroży system zgodnie z zapowiedziami, dołączy do Niemiec, Holandii, Grecji oraz Hiszpanii, w których takie systemy już działają.

Bogdan Feręc

Źr: PAMedia

Fot: Creative Commons Attribution 2.0 Tony Webster

© POLSKA-IE: MATERIAŁ CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.
ZNAJDŹ NAS:
Dieta low-carb może
Przedsiębiorcy czek