Świąteczny prezent: Osiągnięto porozumienie w sprawie umowy handlowej. Nie będzie twardego brexitu!

Obie strony negocjacji poinformowały, że porozumienie zostało zawarte, a teraz należy poczekać wyłącznie na jego ogłoszenie i ratyfikację.

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen podkreśliła, że porozumienie jest wyważone, uczciwe i słuszne, a stawka była wysoka i trzeba było walczyć o ten kompromis.

Ursula von der Leyen:

– Przede wszystkim konkurencja na naszym jednolitym rynku będzie uczciwa i taka pozostanie. Zasady i standardy UE będą przestrzegane. Mamy skuteczne narzędzia do reagowania, jeśli uczciwa konkurencja zostanie zakłócona i wpłynie na nasz handel. Po drugie, będziemy kontynuować współpracę z Wielką Brytanią we wszystkich obszarach wspólnego zainteresowania, na przykład w dziedzinie zmian klimatycznych, energii, bezpieczeństwa i transportu. Razem wciąż osiągamy więcej niż osobno. Po trzecie, zapewniliśmy naszym społecznościom rybackim pięć i pół roku przewidywalności.

O umowie w entuzjastycznych wręcz słowach mówi strona brytyjska, nazywając porozumienie „fantastyczną wiadomością”, ale podkreśla się fakt, iż to Wielka Brytania jest wygraną negocjacji.

Stwierdzenie, jakie wypłynęło z Downing Street, brzmi:

– Umowa jest zawarta. Odzyskaliśmy kontrolę nad naszymi pieniędzmi, granicami, prawem, handlem i naszymi łowiskami. Umowa to fantastyczna wiadomość dla rodzin i firm w każdej części Wielkiej Brytanii. Podpisaliśmy pierwszą umowę o wolnym handlu opartą na zerowych stawkach celnych i zerowych kwotach, jakie kiedykolwiek udało się osiągnąć z UE. Zrealizowaliśmy tak wiele dla całej Wielkiej Brytanii w rekordowym czasie i w niezwykle trudnych warunkach, co chroni integralność naszego rynku wewnętrznego i miejsca Irlandii Północnej na nim.

Na tym nie kończy się brexitowa saga, bo jeszcze dzisiaj, unijni ambasadorowie, poproszeni zostaną, aby przejrzeć treść dokumentu, żeby rekomendować swoją zgodę na wprowadzenie go w życie. Następnie dokument przyjąć muszą Parlament Europejski i brytyjskie Izby Gmin oraz Lordów, ale mówi się, że to już czysta formalność.

Bogdan Feręc

Źr: AFP

Polska-IE: Udostępnij
Profesor Mirosław M
Wigilijne wydanie St
EnglishIrishPolishRussian
EnglishIrishPolishRussian