Świat stanął nad przepaścią – takie jest zdanie MFW

Międzynarodowy Fundusz Walutowy nie ma najlepszych prognoz na nadchodzące miesiące, a także nie spodziewa się, że sytuacja ulegnie poprawie w następnym roku.

W wielu krajach na całym świecie wirus Covid-19 zbiera swoje tragiczne żniwo i nie chodzi tutaj tylko o ilość przypadków śmiertelnych, a o skutki dla globalnej gospodarki. Jeszcze w styczniu MFW uważał, że światowy wzrost gospodarczy wyniesie w tym roku 3,3%, natomiast w roku przyszłym 3,4%. Te prognozy można już teraz określić mianem daleko odbiegających od rzeczywistości, a to za sprawą danych, jakie zebrano w lutym i marcu 2020 roku.

Do końca marca 170 ze 180 stałych członków Międzynarodowego Funduszu Walutowego zgłosiło spadek dochodów w przeliczeniu na mieszkańca kraju, co nie oznacza nic innego, jak początek głębokiego kryzysu światowego.

Niestety przewidywania ekonomistów i doradców MFW są obecnie wręcz tragiczne, bo mówią oni o ujemnym wzroście gospodarczym, a nie uchroni się przed nim właściwie żadna gospodarka, co może sugerować, iż wiele krajów stanie w obliczu bankructwa. Co jednak ważne, świat trochę inaczej podchodzi do tego zjawiska, bo powoli do ekonomistów i polityków dociera, że o ile chcą w miarę szybko odbudować ekonomię swoich państw, muszą zacząć działać wspólnie, nie bacząc wyłącznie na interes krajowy.

Takie działanie wymusza globalizacja, więc połączenie ze sobą wielu gospodarek, a te, jak wiadomo od kilku lat, zrezygnowały z części produkcji, specjalizując się w wybranych dziedzinach.

Na początku pandemii pojawiały się głosy, iż gospodarki lokalne, nie powinny zmienić swoją profilowość, odbudować swoje porzucone sektory, więc rozwijać dziedziny produkcji, które od dawna są w zaniku. Tu jednak kolejny raz pojawiły się opinie ekspertów, a ci stwierdzili, że takie podejście do całości problemu może nastręczać wiele trudności i odbudowanie potencjału produkcyjnego niektórych sektorów, zabierze od kilku do kilkunastu lat. Przeprofilowanie produkcji, zmiana technologii, wykształcenie specjalistów oraz robotników, nie trwa przecież krótko, więc zapomniane/zlikwidowane/porzucone zawody, które istnieją wyłącznie w krajach producentach, nie pojawią się szybko.

Tym samym ekonomiści i eksperci ds. zatrudnienia uznali, iż łatwiej będzie przełknąć gorzką pigułkę globalnej współpracy, jeżeli pozostawi się obecny wygląd produkcyjny świata, a ten będzie ze sobą głęboko współpracował. Proponuje się też porzucić projekty przywrócenia gospodarek narodowych, a te powinny być wstrzymane przynajmniej do chwili zakończenia obecnej depresji ekonomicznej, by w stosunkowo krótkim czasie, możliwe stało się odbudowanie potencjału produkcyjnego poszczególnych państw.

Tyle eksperci, którzy swoje opinie wygłosili na forum MFW, a sam Fundusz jest zdania, że czeka nas najgłębszy kryzys gospodarczo-finansowy od prawie 100 lat, który na zawsze zmieni oblicze niektórych państw. Mówi się w komunikacie Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Banku Światowego, że w najlepszym wypadku, świat za dwa do trzech lat, odzyska zaledwie niewielką część swojego potencjału, więc w tym okresie będziemy mieli do czynienia z licznymi przypadkami bankructw, niestety nawet całych krajów. Aktualne na świecie panuje wielka niepewność i nikt jeszcze nie może powiedzieć, jak potoczą się sprawy, ale organizacje finansowe starają się rozwiązać ten problem, tworząc scenariusze przyszłości, a jednocześnie koła ratunkowe, by świat, nie pogrążył się w kryzysie na dziesięciolecie, bo to też jedna z prawdopodobnych ścieżek.

Na świecie uruchomiono już środki pomocowe na niespotykaną do tej pory skalę, bo do dyspozycji funduszom ratunkowym przekazano 8 bilionów dolarów amerykańskich, ale jak dodano, to dopiero początek i skala pomocy finansowej znacznie przekroczy wymienioną kwotę.

Tu również dużo do powiedzenia mieli eksperci z dziedziny gospodarki i finansów, a ci są przekonani, że całościowe pakiety pomocy, jaką skierowane zostaną na odbudowanie potencjału gospodarczego świata, mogą zamknąć się kwotą przekraczającą 50 bilionów dolarów. W ocenach użyto sformułowania, iż „kryzys nie zna granic”, czyli dotknięte nim będą zarówno kraje rozwinięte, jak i te, które do tego dążyły.

Szczegółowe prognozy dla globalnej ekonomii, poznamy tuż po świętach, więc we wtorek, bo wtedy MFW opublikuje World Economic Outlook, a w tym zawarte będą, co już teraz możemy powiedzieć, ponure perspektywy gospodarcze na kolejne lata.

 Bogdan Feręc

Źr: MFW/AFP

Polska-IE: Udostępnij...
Polish Radio pays tr
Słownik koronawirus
EnglishIrishPolishRussianSpanish
EnglishIrishPolishRussianSpanish