Sugeruje się wzrost opodatkowania

Populacja Irlandii jest coraz starsza, a to oznacza, że coraz więcej pieniędzy przeznacza się na leczenie i usługi dla osób starszych.

Najbliższe 15 lat, będzie apogeum wzrostu, więc potrzebne będzie również więcej pieniędzy na leczenie osób korzystających ze zdrowotnych świadczeń emerytalnych. W tej sprawie powstał raport Instytutu Badań Społecznych i Ekonomicznych (ESRI), który wskazuje, że do 2035 roku, wydatki na leczenie wzrosną niebotycznie, co może prowadzić do wniosku, iż należy znaleźć pieniądze na finansowanie szpitali i ogólnego lecznictwa publicznego.

Wg ESRI w 2018 roku Irlandia wydała na publiczne lecznictwo szpitalne 5,9 mld €, a ogólny budżet resortu zdrowia sięgnął wtedy 16 mld €.

To jednak nic w przypadku roku 2035, bo wtedy, koszty szpitalne, sięgnąć mogą od 10,8 do 14,4 miliardów euro, co będzie odpowiednikiem rocznego wzrostu od 3,6 do 5,4 procent. Sam koszt wynagrodzeń do 2035 roku podniesie się od 2 do 4,1 mld €, oszacował Instytut.

We wnioskach pojawiło się zdanie, iż „do pokrycia przyszłych kosztów opieki zdrowotnej, potrzebne będą wyższe podatki”.

Na marginesie można dodać, że całkowite wydatki państwa w tym roku budżetowym wyniosą 73 miliardy euro.

Bogdan Feręc

Źr: ESRI/The Times

Polska-IE: Udostępnij
W Irlandii będzie b
Nowe internetowe wyz
EnglishIrishPolishRussian
EnglishIrishPolishRussian