Studiowanie w Irlandii będzie tańsze?

Minister szkolnictwa wyższego i edukacji dalszej Simon Harris przedstawi w tych dniach plan obniżenia kosztów kształcenia wyższego.

Minister Harris ma zaprezentować swój plan ministrom, a ten nazywa się przełomowym, bo obniżyć ma czesne za naukę wyższą, ale i obniżyć koszty dla osób, które uczą się w niepełnym wymiarze godzin oraz online. Jeżeli gabinet przychyli się do propozycji ministra, to już w przyszłym roku akademickim może się okazać, że studia są w Irlandii nieco tańsze, a z państwowych dotacji na naukę wyższą będzie mogło skorzystać więcej osób.

Jednocześnie minister Harris zapowiada dodatkowe finansowanie uczelni, co stanie się wypełnieniem luki inwestycyjnej w szkolnictwie wyższym, a pieniądze pochodzić mają ze środków Ministerstwa Wydatków i Reform, którym kieruje Michael McGrath. Pieniądze te mają też pomóc w zmniejszeniu odsetka uczniów w stosunku do liczby wykładowców, a ten wynosi 1 wykładowca na 20 studentów, natomiast średnia unijna to 1 wykładowca na 15 uczniów.

W całym programie kluczową rolę do odegrania ma jednak obniżenie kosztów, jakie ponoszą studenci i ich rodzice na naukę wyższą, co jednocześnie będzie też odpowiedzią na apele, by w czasach kryzysu ekonomicznego, zmniejszyć koszty nauki. Wstępny zarys planu przedstawiony zostanie gabinetowi już dzisiaj, a będzie wskazywał drogę, w jaki sposób należy finansować szkolnictwo wyższe i jak należy przygotowywać kolejne budżety państwa, żeby zapewnić wyższy poziom finansowania wyższych uczelni.

Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego dokonać ma też szerokiego przeglądu systemów stypendialnych i opracować je na nowo, żeby ułatwić dostęp do tych środków, ale też zapewnić odstęp do wsparcia finansowego studentom niestacjonarnym.

Do podobnej publikacji przygotowuje się również Departament Finansów, bo i on przedstawić ma rozwiązania, które pomogą zwiększyć kwoty wydatkowane z państwowej kasy na szkolnictwo wyższe.

Bogdan Feręc

Źr: Independent

© POLSKA-IE: MATERIAŁ CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.
ZNAJDŹ NAS:
Polish Radio launche
Irlandia potrzebuje