Strajk płacowy jeszcze przed świętami?

Lekarze chcą wykorzystać okazję i skoro kraj przezywa trudności związane z opieką medyczną, uznali, że to doskonały okres, aby na rządzie wymóc podwyżki płac.

Chodzi o lekarzy zdrowia publicznego, zrzeszonych w Irlandzkiej Organizacji Medycznej, którzy żądają wyrównania ich statusu do równego konsultantom szpitalnym. W tej sprawie nie chodzi o nic innego, jak o pieniądze, gdyż szpitalny konsultant ds. zdrowia publicznego zarabia od 141 026 do 195 653 euro, natomiast lekarze zdrowia publicznego do 111 822 euro rocznie.

Już wcześniej zapowiadano, iż o ile gabinet nie przychyli się do żądań lekarzy, ci opowiedzieli się za wdrożeniem akcji protestacyjnej, a teraz, idą o krok dalej.

IMO zapowiedziało, że przez 10 dni od 16 listopada, prowadzone będzie głosowanie wśród członków tej organizacji, którzy zadecydują, jaką formę przybierze ich protest. Nie wyklucza się nawet najostrzejszej reakcji, więc strajku, a ten może być przeprowadzony już przed świętami Bożego Narodzenia.  

IMO podkreśla, iż w normalnych warunkach, lekarze zdrowia publicznego, zajmują się zdrowiem całej populacji, w tym identyfikacją i likwidowaniem ognisk zakażeń, ale w warunkach pandemii, obarczeni zostali dodatkowymi obowiązkami, w tym śledzeniem kontaktów oraz ścisłym nadzorem nad domami opieki i szkołami, co wcześniej, nie było ich obowiązkiem.

Jako przykład równego traktowania lekarzy zdrowia publicznego, podaje się Szkocję i Nową Zelandię, gdzie ci właśnie, ustawieni zostali na równi z konsultantami, więc zarabiają porównywalnie. Irlandia jest natomiast ewenementem na skalę europejską, bo na wyspie, lekarz ds. zdrowia publicznego, zarabia 48% mniej, niż konsultant z tej samej dziedziny. W Szkocji i Nowej Zelandii jest też znacznie więcej lekarzy tej specjalizacji, bo odpowiednio 179 i 169.

Departament Zdrowia poinformował, że zaangażował się już w rozmowy z Irlandzką Organizacją Medyczną i spróbuje rozwiązać ten problem na drodze negocjacji, aby uniknąć najcięższej formy protestu.

Bogdan Feręc

Źr: IMO/Dept. of Health

Polska-IE: Udostępnij
Ogromny koszt wdroż
Supermarkety wygrał
EnglishIrishPolishRussian
EnglishIrishPolishRussian