Stracone półrocze. Uczniowie sami przyznają, że wiedzą mniej

The National University of Ireland w Galway (NUIG), przeprowadził badania, jaką wiedzę posiedli uczniowie, którzy podczas pierwszej blokady, uczyli się zdalnie.

Jak się okazuje, uczniowie pobierający naukę w domach, głównie za pośrednictwem łączy internetowych, wiedzą znacznie mniej, niż byłoby to podczas normalnych zajęć lekcyjnych. Z badań wynika również, że młodzież szkolna, znacznie mniej czasu poświęcała nauce po zajęciach, chociaż ich nauczyciele, starali się przeprowadzić normalny program nauczania oraz zadawali prace domowe.

Przeprowadzone przez NUIG badania wskazały również, iż aby uczniowie nabyli odpowiednią wiedzą, muszą uczęszczać na zajęcia lekcyjne, co jest jednocześnie dobre w przypadku socjalizacji społecznej.

Wyniki ankiety oparto na odpowiedziach uczniów, a ci stwierdzili, że nauczyli się mniej, w czasie zajęć prowadzonych w systemie online. 52% uczniów szkół podstawowych i aż 73% uczniów szkół średnich stwierdziło, iż wiedzą obecnie mniej, niż w czasie, kiedy uczęszczaliby na zajęcia w szkołach.

Wyniki badań fascynują autorkę raportu, wykładowcę socjologii na NUI Galway Elein Keane, która jest przeświadczona, że uczniowie, wolą jednak pojawiać się na zajęciach.

 Elein Keane:

– Zdecydowana większość uczniów uważa, że ​​nauczyła się o wiele mniej, to całkiem interesujące. Rodzice dzieci w wieku szkolnym, również byli całkiem pewni, że ich pociechy, wiedzą obecnie mniej, niż w typowym roku szkolnym.

*

Jaki z tego wniosek? O ile rządy, chcą mieć niedouczone społeczeństwo, które nie rozumie wszystkich prawideł rządzących tym światem, a i łatwych do sterowania „niewolników”, to z całą pewnością, powinny wprowadzić w swoich państwach zdalne nauczanie.

Bogdan Feręc

Źr: NUIG/The Times

Polska-IE: Udostępnij
Micheál Martin rozm
Nauka o LGBTQI wejdz
EnglishIrishPolishRussian
EnglishIrishPolishRussian