Strach padł na hrabstwa położone przy granicy

Od kilku dni w Irlandii Północnej bardzo wzrosła ilość przypadków zakażeń koronawirusem i dlatego gabinet Arlene Foster, rozważa wprowadzenie ostrych zasad bezpieczeństwa zdrowotnego, a i nie wykluczył blokady kraju.

Taka decyzja nie pozostanie bez wpływu na Republikę, a z nieciekawą sytuacją mogą zetknąć się mieszkańcy hrabstw przygranicznych, co zostało omówione przez Krajowy Zespół ds. Zdrowia Publicznego oraz przez rząd. Wydaje się, że w chwili zaostrzenia ograniczeń w Irlandii Północnej, wyższych obostrzeń mogą doczekać się hrabstwa położone przy granicy, co może oznaczać wprowadzenie poziomu czwartego.

Pojawiły się również głosy, że może mieć uzasadnienie wprowadzenie piątego poziomu ograniczeń, ale w tym przypadku mówi się, iż będzie to spowodowane absolutną koniecznością. Jednocześnie możemy doczekać się również czasowego ograniczenia ruchu granicznego, a dozwolone będą jedynie przekroczenia granicy w celach gospodarczych, więc zachowany zostanie wyłącznie ruch towarowy.

W związku z tym hrabstwa Donegal, Leitrim, Cavan i Monaghan zagrożone są obecnie wprowadzeniem wyższych poziomów ograniczeń, ale wyłącznie ze względu na sytuację epidemiologiczną panującą w Irlandii Północnej. Co należy podkreślić, we wszystkich czterech wymienionych hrabstwach, notuje się obecnie skokowy wzrost zakażeń koronawirusem, więc może być to łączone ze wzrostem zachorowań w Irlandii Północnej.

Jeżeli taka decyzja zostanie podjęta przez rząd, to w czwartym poziomie ograniczeń wszystkie firmy z Donegal, Leitrim, Cavan i Monaghan będą musiały zaprzestać dzielności, pracownicy trafią na domowe kwarantanny, a otwarte pozostaną jedynie przedsiębiorstwa oraz sklepy, uznane za niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania hrabstwa. O ile wyższy poziom zostanie wprowadzony, wszystkie wymienione wcześniej hrabstwa, doczekają się też zamknięcia ich granic administracyjnych, więc nie będzie można z nich wyjeżdżać, ani do nich wjeżdżać w celach innych niż niezbędne.

Rząd zapewnia, iż na bieżąco monitoruje rozwój sytuacji w Irlandii Północnej i podejmie niezbędne decyzje, aby chronić mieszkańców Republiki. Źródła gabinetowe zapewniają jednak, iż spróbują w innych sposób ograniczyć możliwość transgranicznego przenoszenia się wirusa i obecnie, podniesienie poziomów ograniczeń dla Donegal, Leitrim, Cavan i Monaghan jest omawiane, ale wyłącznie, jako jedna z możliwości.

Bogdan Feręc

Źr: Independent/Gov.ie

Polska-IE: Udostępnij
Garda otrzyma nowe s
Cyfrowy unijny pieni
EnglishIrishPolishRussian
EnglishIrishPolishRussian