Stopniowe wyłącznie pomocy

Pandemia koronawirusa uruchomiła pewne mechanizmy, z których korzystały państwa członkowskie, ale jak już zapowiedziano, Unia Europejska zaczyna przykręcać kurek z pieniędzmi.

Oznacza to tyle, że państwa unijne, nie będą mogły wkrótce korzystać z niskooprocentowanych pożyczek, więc będą musiały również ograniczyć wydatki na pomoc w zakresie wsparcia związanego z koronawirusem. Pierwsze decyzje w Irlandii już zapadły, co spowoduje odcięcie funduszy dla osób bezrobotnych, jednak co zostało podkreślone, nie stanie się to natychmiastowo.

Mówi się, iż gabinet stopniowo, ale cyklicznie zmniejszać będzie zakres pomocy, jakiej udziela, czyli np. osobom, które utraciły zatrudnienie, a następnie przyjdzie kolej na przedsiębiorców, którzy także korzystają z dotacji państwowych.

W czasie kiedy wirus szalał na całym świecie, rządy Unii Europejskiej, otrzymały z Brukseli pozwolenie, na dowolne podejmowanie decyzji finansowych, więc mogły pożyczać i wydawać pieniądze bez właściwie żadnych ograniczeń, ale ten okres skończy się w tym roku, więc konieczny stanie się powrót do zasad, jakie obowiązywały jeszcze przed marcem 2020 roku. Reguły wydatkowe powrócą we wszystkich krajach członkowskich, co z kolei prowadzi do wprowadzania modelu oszczędnościowego, ale rozpocznie się też okres zwrotu zaciągniętych pożyczek.

Kończy się też ogólna strategia Unii Europejskiej, w której nakazano państwom podejmowanie działań, jakie uznały za konieczne, by chronić swoich mieszkańców, czyli poszczególne gabinety, mogły dowolnie wspierać swoich obywateli. To też wkrótce się skończy, co w konsekwencji prowadzi do wniosku, że i programy wsparcia, muszą zacząć się kończyć.

Rząd podjął wstępną decyzję, iż postępować będzie w zgodzie z postanowieniami UE, więc zacznie wdrażać procedurę, wyłączania pomocy państwowej. Proces ma być rozłożony na kilka miesięcy, ale prawdopodobnie nie będzie trwał dłużej, niż do końca roku, chociaż ostatecznie zakończy się w lutym przyszłego roku.

Tym samym wsparcie dla irlandzkich firm, osób bezrobotnych z powodu pandemii, a także tracących pracę w najbliższej przyszłości, nie będzie już takie, jak obserwowane obecnie, a zaczną w pełni obowiązywać zasady, jakimi kierowała się Irlandia przed pandemią. Zakończony zostanie więc system zasiłków PUP, a następnie przestaną działać systemy wsparcia wynagrodzeń, by na końcu, odciąć od dotowania irlandzkie przedsiębiorstwa.

Decyzje będą trudne, będą też konieczne, ale z całą pewnością, wpływać będą na dużą część społeczeństwa, która po pierwsze nie wróci do pracy, a po drugie, borykać się będzie z trudnym gospodarczo okresem.

Bogdan Feręc

Źr: Independent

Polska-IE: Udostępnij
Polish president rat
Drogie wyjazdy zagra
EnglishIrishPolishRussian
EnglishIrishPolishRussian