Statement from President Higgins on the Covid-19 Pandemic (English / Gaeilge)

“In this crucial week, when we are being asked to take yet more stringent measures to stop the spread of the COVID-19 virus, may I to take the opportunity to congratulate you and thank you for your solidarity and vigilance.

All of our efforts together are making a difference. I am well aware that it is not easy, what we are asked to do.

We are being asked to keep our distance – from loved ones, from relatives, work colleagues, and from all those we meet on a daily basis and who give our lives meaning.

For all of us, this is a difficult ask. For too many, it is extremely painful not to be able to be there for those who need them, and not to be able to share the grief of our families, neighbours and friends in these difficult times.

Sabina and I are acutely aware of the pain and hardship so many of you are experiencing, and we would like to send our deepest sympathies to those who have been bereaved in recent days and weeks as a result of the pandemic.

All of what we continue to do now is about saving lives, slowing the virus, and caring for the most vulnerable. May I take this opportunity, as President of Ireland, to thank again all those who continue to work to keep our communities healthy and safe.

So many in our health service, in the Defence Forces and An Garda Síochána, but also in food production and retail, and in our public utilities, continue, day in and day out, to deliver the products and services we have come to dependent on.

Everywhere in Ireland, countless people are working tirelessly and selflessly to ensure the best care possible for those affected by the Coronavirus and the safety of all our citizens and I wish to express our shared gratitude to you all for the outstanding contribution you are making.

At this time, when our everyday lives have changed beyond recognition, and when so much of what we have been accustomed to is no longer possible, we are being tested. And in these difficult times, our solidarity is vitally important.

Our solidarity now means that we need to keep our distance physically. Solidarity now also means supporting those in our communities who need us, or who are vulnerable. And it means looking beyond our borders, finding ways to support those countries that are struggling to cope and whose health care services are in danger of collapsing.

So much of what we are being asked to do now will bear fruit in the weeks that will follow. It is therefore important that we keep the faith, stay patient, and vigilant.

The days ahead will be difficult, for all of us, but what a memory it will be when the virus has passed, to know that we gave of our best. Let us not forget ever that we are not travelling through the darkness alone, but that we are on this journey together. 

Let us stay the course, and ensure that we arrive at our destination, together, all of us.

Beir beannacht.”

Ráiteas ón Uachtarán Ó hUigínn ar Phaindéim Covid-19

“Ba mhaith liom an deis a thapú chun buíochas a ghlacadh libh agus bhur ndlúthpháirtíocht agus bhur n-airdeall a thréaslú libh sa tseachtain ríthábhachtach seo nuair a iarrtar orainn bearta diana a ghlacadh chun scaipeadh an víris COVID-19 a chosc.

Tá difear á dhéanamh ag ár n-iarrachtaí go léir le chéile. Tá a fhios agam go maith nach bhfuil sé éasca, an rud a n-iarrtar orainn é a dhéanamh.

Tá iarrtha orainn ár bhfad a choimeád – ó dhaoine muintire, ó ghaolta, ó chomhghleacaithe oibre agus uathu siúd go léir a chastar orainn ar bhonn laethúil agus a chuireann brí lenár saol.  

Is tasc deacair é dúinn go léir. Tá go leor daoine ann a bhfuil sé an-chrua orthu nach féidir leo a bheith ar fáil dóibh siúd a dteastaíonn siad uathu, agus nach féidir leo brón ár gclanna, ár gcomharsana agus ár gcairde a roinnt leo le linn na tréimhse deacra seo.

Tá Saidhbhín agus mé féin ar an eolas go rímhaith faoin bpian agus faoin gcruatan atá ar chuid mhaith díbh agus ba mhaith linn ár gcomhbhrón ó chroí a dhéanamh leo siúd ar bhásaigh daoine muintire libh sna laethanta agus seachtainí beaga atá caite de bharr na paindéime.  

Baineann gach a bhfuil á dhéanamh againn anois le beatha a shábháil, moill a chur ar an víreas agus cúram a dhéanamh de na daoine is leochailí. Ba mhaith liom an deis seo a thapú arís, mar Uachtarán na hÉireann, le buíochas a ghlacadh leo siúd go léir atá ag leanúint ag obair chun ár bpobail a choimeád folláin agus slán.  

Tá an iliomad daoine inár seirbhís sláinte, in Óglaigh na hÉireann, sa Gharda Síochána, agus chomh maith leis i dtáirgeadh bia agus sa mhiondíol agus inár bhfóntais phoiblí, ag leanúint leo, lá i ndiaidh lae, ag soláthar na dtáirgí agus na seirbhísí a bhfuilimid ag brath anois orthu.  

Ar fud na hÉireann, tá an iliomad daoine ag obair gan staonadh agus go neamhleithleasach lena chinntiú go ndéanfar an cúram is fearr is féidir de  na daoine sin a bhfuil an coróinvíreas ag cur isteach orthu agus dár saoránaigh go léir agus ba mhaith liom ár mbuíochas roinnte a ghlacadh libhse go léir as an gcúnamh thar na bearta atá á thabhairt agaibh.  

Ag an tráth seo, nuair atá ár ngnáthshaol athraithe ó bhonn, agus a bhfuil an oiread sin rudaí a bhfuil cleachtadh againn orthu dodhéanta anois, tá ár ndúshlán á thabhairt. Agus in am seo an ghátair tá ár ndlúthpháirtíocht ríthábhachtach.

Ciallaíonn sé sin go gcaithimid spás a choimeád eadrainn. Ciallaíonn ár ndlúthpháirtíocht, freisin, tacaíocht a thabhairt dóibh siúd inár bpobail a bhfuil gá acu linn nó atá leochaileach.  Agus ciallaíonn sé freisin féachaint amach thar teorainn, agus bealaí a aimsiú le tacaíocht a thabhairt do na tíortha sin a bhfuil sé ag teacht deacair orthu déileáil le rudaí agus a bhfuil a seirbhísí cúram sláinte i mbaol a dtitime as a chéile.

Beidh toradh ar chuid mhaith dá bhfuil iarrtha orainn a dhéanamh sna seachtainí amach romhainn. Tá sé tábhachtach, dá bhrí sin, go bhfanfaimid dílis, foighneach agus airdeallach.

Beidh na laethanta romhainn deacair, orainn go léir, ach nach maith an chuimhne a bheidh ann nuair a bheidh an víreas caite agus a fhios againn go ndearnamar ár ndícheall. Ná déanaimis dearmad nach bhfuilimid ag taisteal tríd an dorchadas inár n-aonair, ach go bhfuilimid ar an turas seo lena chéile.  

Seasaimis an cúrsa agus cinnteoimid go sroichfimid ár gceann scríbe, lean chéile, gach aon duine dínn.

Beir beannacht.”

Source: President.ie

Polska-IE: Podziel się...
Aktualne protokoły
Powiedzieć, że zat
EnglishIrishPolishRussianSpanish
EnglishIrishPolishRussianSpanish