Sprawa Ryanair przeciwko Irlandii została przyspieszona. Nie trzeba stosować się do zaleceń rządu?

W ubiegłym tygodniu linia lotnicza Ryanair złożyła do Sądu Najwyższego wniosek, o stwierdzenie nieproporcjonalnej interwencji rządu, a i niezgodności z prawem wprowadzonych ograniczeń w podróżowaniu.

Skład sędziowski orzekł ówcześnie, iż da stronom sporu czas na zapoznanie się z dokumentami oraz uzasadnieniem wniosku, a następnie wyznaczy termin kolejnej rozprawy. Ta jednak została właśnie przyspieszona, na co zgodził się i Ryanair, jak i rząd. Obu stronom zależeć ma na szybkim zakończeniu sporu, więc wyroku, a zarówno powód, ale też pozwany, stoją na stanowisku, że to oni mają rację.

Ryanair trzyma się więc wersji o nadmierności ograniczeń, jakie wprowadzone zostały po pandemii, które są niekonstytucyjne, ale przewoźnik postara się też udowodnić, że środki wprowadzone przez rząd, szkodzą tej i innym liniom lotniczym działającym w Irlandii. Ryanair powie też przed obliczem wymiaru sprawiedliwości, że rząd nieproporcjonalnie ingerował w prawa jednostki, a to jest po prostu szkodliwe. W swojej skardze przeciwko premierowi oraz państwu i prokuratorowi generalnemu linia lotnicza wnosi o uchylenie środków, jakie zastosowane zostały w zakresie podróży międzynarodowych.

Inaczej podchodzi do tego samo państwo, które sprzeciwia się powództwu i twierdzi, że środki mają charakter doradczy i nie mają charakteru obowiązkowego, jak twierdzić ma Ryanair. Państwo twierdzi również, że nie ma podstaw do zaskarżenia wprowadzonych zasad.

Więcej o terminie dowiemy się w przyszłym tygodniu, po przerwie na zapoznanie się z aktami, ale wstępna data spotkania stron, wyznaczona została na 14 i 15 września. Jednak i ten termin może być zmieniony, więc rozprawa może się rozpocząć jeszcze przed końcem sierpnia.

*

Na tej postawie można więc stwierdzić, że rząd, który wprowadził ograniczenia, jako poradę, nie ma prawa wymagać od mieszkańców niczego, ponad to, co stanowi Konstytucja Republiki Irlandii oraz przyjęte przez Oireachtas ustawy. Rozporządzenia w kwestii koronawirusa, można więc…

Bogdan Feręc

Źr: The Times

Polska-IE: Udostępnij
Dziura budżetowa pr
Wyspa bez połowy fl