Spotkanie szefa polskiego rządu z sekretarzem stanu USA Michaelem Pompeo

Polsko-amerykańska współpraca w dziedzinie bezpieczeństwa, budowa sieci 5G, Nord Stream 2, kwestie międzynarodowe, w tym dotyczące wydarzeń na Białorusi, relacje transatlantyckie oraz kwestie globalne to główne tematy poruszone podczas spotkania premiera Mateusza Morawieckiego z sekretarzem stanu Michaelem Pompeo.

Rozszerzenie i utrwalenie obecności sił amerykańskich w Polsce

Rozmowy dotyczyły m.in. zawarcia porozumienia o wzmocnionej współpracy obronnej między Polską a Stanami Zjednoczonymi. Jak podkreślił szef polskiego rządu jest to ważny krok naprzód na rzecz wzmocnienia więzi transatlantyckiej oraz obrony NATO. Polska zawsze była gorącym orędownikiem militarnego i politycznego zaangażowania USA w Europie.

Umowa pogłębi współpracę militarną. Dotyczy ona m.in. zwiększenia obecności żołnierzy USA w Polsce. Na początku sierpnia zapowiedziano ulokowanie w Polsce wysuniętego dowództwa V Korpusu Wojsk Lądowych USA. W Polsce obecnie działa amerykańskie dowództwo dywizji.

Bezpieczeństwo sieci 5G

Kolejnym tematem poruszonym podczas spotkania było bezpieczeństwo sieci 5G.

Polska przywiązuje dużą wagę do budowy niezawodnych i bezpiecznych sieci 5G jako warunku rozwoju nowej generacji przemysłu i gospodarki. Jak podkreślił szef rządu ten cel jest wspólny dla Polski i USA, a także w ramach NATO i UE.

Premier poinformował o krajowych regulacjach, które stworzą kompleksowe ramy prawne dla praktycznych działań, procedur i decyzji w dziedzinie telekomunikacji w Polsce, w tym rozwoju 5G.

Podczas ostatniej wizyty wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych zostało podpisane porozumienie w zakresie wspólnych działań badawczych i również inwestycyjnych w zakresie budowy infrastruktury 5G. Szef rządu podkreślił otwartość na współpracę, m.in. z firmami amerykańskimi i europejskimi, które zapewnią odpowiednie warunki bezpieczeństwa informacji oraz infrastruktury.

Budowa Nord Stream 2

Polski rząd uważa, że budowa gazociągu jest dowodem na brak solidarności europejskiej w kontekście bezpieczeństwa energetycznego.

Jesteśmy zadowoleni, że działania które wcześniej podejmował pan premier przekonujące rząd amerykański do podjęcia sankcji zostały zrealizowane. Rząd amerykański rozumie, że bezpieczeństwo energetyczne w Europie, w Europie Środkowo-Wschodniej jest ważne i, że Nord Stream2 byłby niebezpiecznym wyjątkiem od gwarancji bezpieczeństwa energetycznego– skomentował po zakończeniu spotkania rzecznik rządu Piotr Müller.

Sytuacja na Białorusi

Szef rządu rozmawiał z sekretarzem stanu USA Michaelem Pompeo o sytuacji na Białorusi. Wskazał na świadomość społeczeństwa białoruskiego, które jest aktywne i głęboko zainteresowane kształtowaniem przyszłości własnego kraju.

Premier Mateusz Morawiecki zaznaczył, że przyszłość Białorusi leży w rękach zarówno władz Białorusi, jak i obywateli, którzy wzięli aktywny udział w wyborach.

Polski rząd uważa, że procedura wyborcza na Białorusi powinna zostać powtórzona, a Białorusini powinni mieć możliwość wyboru swojego prezydenta w procedurze, która będzie jasna i w której będą brali udział również obserwatorzy międzynarodowi – wskazał rzecznik rządu Piotr Müller.

W przededniu spotkania z sekretarzem stanu Stanów Zjednoczonych premier mówił w Sejmie o Planie Solidarności z Białorusią, który opiera się na 3 filarach – bezpieczeństwie, otwartości i solidarności. Polska przeznaczy ponad 50 mln zł na takie działania jak wsparcie mediów, organizacji pozarządowych, programy stypendialne czy pomoc osobom represjonowanym z terenu Białorusi.

Umowa o współpracy Polski i USA

Przy okazji wizyty Pełnomocnik Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej, Piotr Naimski, parafował także umowę o współpracy Polski i USA w dziedzinie rozwoju cywilnej technologii jądrowej. Umowa pozwoli Polsce korzystać z doświadczenia Stanów Zjednoczonych, zarówno sektora rządowego, jak i amerykańskich przedsiębiorstw, w rozwoju polskiego programu rozwoju energetyki jądrowej.

***

Michael Pompeo przed przyjazdem do Polski złożył wizyty w Czechach, Słowenii i Austrii.

Premier.gov.pl

Polska-IE: Udostępnij
Piotr Słotwiński:
Szykuje się pozew g