Specjalna agencja musi zająć się bezrobociem wśród młodzieży

Rzecznik ds. edukacji zawodowej i przedsiębiorczości Aodhán Ó Ríordáin wezwał rząd do wdrożenia krajowej ścieżki zapewniającej szkolenia i edukację dla młodych ludzi, aby stawić czoła gwałtownie rosnącym stopom bezrobocia wśród młodzieży. 

Wskazując na przykłady najlepszych praktyk w Wielkiej Brytanii, poseł Ó Ríodáin wezwał rząd do zaprzestania wyrzucania pieniędzy na usługi zdrowia psychicznego, a zamiast tego, do powołania agencji odpowiedzialnej za przekwalifikowanie i zapewnianie wsparcia młodym ludziom, którzy obecnie pozostają bez pracy.

TD Ó Ríordáin powiedział:

– Mamy kryzys bezrobocia młodzieży. Wielu już wygnanych zostało z miast z powodu nieubłaganych czynszów i kosztów utrzymania, młodzi ludzie, którzy pozostali w Irlandii, są ignorowani i lekceważeni przez rząd. Ponieważ liczba bezrobotnych wśród młodzieży nadal rośnie, rząd i przemysł muszą podjąć pilne środki wsparcia, w przeciwnym razie grozi nam utrata pokolenia młodych ludzi na emigrację, których państwo zawiodło. Rząd powinien był ułatwić dostępne szkolenia w ciągu ostatnich kilku miesięcy, aby ludzie mogli się skupić na czymkolwiek poza codziennymi liczbami przypadków. Zamiast tego, gdy bezrobocie wśród młodzieży gwałtownie wzrosło, a tradycyjne możliwości zdobycia kariery zawodowej wyschły, to pokolenie młodych ludzi zostało zignorowane, potencjalnie zranione na całe życie przez niepewność i niepewność, której obecnie doświadczają na rynku pracy. Wiele wartościowych programów dla absolwentów i staży zostało odwołanych lub skróconych. Zwykle cenną okazją jest zdobycie doświadczenia i rozpoczęcie tworzenia sieci, każda młoda osoba, która ma szczęście dostać się na staż, robi to online. Każdy, kto nie miał tyle szczęścia, napotyka kolejną przeszkodę w zdobyciu zatrudnienia, gdy gospodarka ponownie się otworzy. Młodzi ludzie, którzy zostali zatrudnieni, musieli w tym celu poświęcić się ogromnie, poczynając od obniżek wynagrodzeń, wydłużenia czasu pracy bez prawa do odłączenia się, a skończywszy na braku możliwości rozwoju kariery. Podążamy ścieżką kryzysu zdrowia psychicznego młodych ludzi. Rząd nadal wyrzuca pieniądze na usługi w zakresie zdrowia psychicznego, ale to zasadniczo mija się z celem. Zdrowie psychiczne młodych ludzi cierpi, ponieważ nie mają oni pomocy ani nadziei. Zamiast wypowiadać się o zdrowiu psychicznym, rząd musi zapewnić plan krokowy mający na celu przywrócenie młodym ludziom pracy lub zapewnienie ścieżek do przyuczenia do zawodu, lub dalszej edukacji. W pełni popieramy apel Narodowej Rady Młodzieży Irlandii o powołanie krajowej grupy zadaniowej, aby młodzi ludzie wrócili do pracy i edukacji, gdy gospodarka ponownie się otworzy, i uważamy, że ta rozmowa musi się odbyć teraz. Istnieją dobre międzynarodowe przykłady tego, co jest możliwe, jeśli istnieje wola polityczna, aby rozwiązać ten problem, takie jak Agencja ds. Etycznej Rekrutacji (ERA), z siedzibą w ośrodku kultury w Grimsby w Wielkiej Brytanii, gdzie prawie połowa dzieci dorasta w ubóstwie. ERA nawiązuje relacje z młodymi ludźmi poszukującymi pracy i pomaga im w przekwalifikowaniu. Gdyby państwo wprowadziło taką agencję w Irlandii, niewątpliwie moglibyśmy zająć się bezrobociem młodzieży, szczególnie na obszarach o niekorzystnym położeniu, prowadząc do bardziej sprawiedliwych szans, gdy gospodarka zacznie się ożywiać. Taki program jest wykonalny, jeśli rząd chce być ambitny dla naszej młodzieży. Każdy kraj, w którym stopa bezrobocia wśród młodzieży wynosi 56%, musi mieć to na pierwszym miejscu. Jednak starając się przywrócić młodym ludziom pracę, ożywienie nie może odbywać się tylko w miastach. Młodzi ludzie w miastach i na wsiach odczuli nieproporcjonalny wpływ pandemii, ponieważ możliwości zatrudnienia często charakteryzują się niepewnym i sezonowym zatrudnieniem, przy czym większość miejsc pracy koncentruje się w małych, często rodzinnych firmach. W połączeniu z brakiem częstego transportu publicznego jest to obszar, którym rząd naprawdę musi zająć się strategicznie. Wszyscy przez ostatni rok zastanawiali się nad swoim stylem życia i nad tym, czego chcą w przyszłości. Jestem bardzo zaniepokojony tym, że każdy z naszych młodych ludzi, którzy do tej pory pozostali w Irlandii, będzie szukał poza granicami tego kraju lepszych możliwości nie tylko pod względem zatrudnienia, ale także stylu życia. Irlandia nie oferuje naszym młodym ludziom możliwości marzenia o lepszym życiu. Rynek wynajmu wymknął się spod kontroli, a banki nadal wycofują się z kraju, rynek kredytów hipotecznych, na który wejście jest prawie niemożliwe. Dla każdego młodego człowieka, który chce pozostać, nie możemy skupić się na odzyskaniu bezrobocia wśród młodych ludzi w samych tylko naszych miastach. Jest tak wiele niewykorzystanych możliwości dla młodych ludzi w naszych miastach, miasteczkach i wsiach, gdyby tylko rząd o to dbał. Potrzebujemy programów społecznościowych skupiających się na zlikwidowaniu przepaści między młodymi i starszymi oraz na zbliżaniu ludzi w każdym wieku, o różnym poziomie umiejętności i pochodzenia etnicznego w celu lepszego życia dla wszystkich.

Bogdan Feręc

Źr: Labour Party

Polska-IE: Udostępnij
Senator wzywa Irland
Czy chcemy pracować
EnglishIrishPolishRussian
EnglishIrishPolishRussian