Spada ilość osób wnioskujących o zasiłki pandemiczne

Minister Zatrudnienia i Ochrony Socjalnej Regina Doherty powiedziała, że dzisiaj pierwszy raz zanotowano spadek ilości osób, które ubiegają się o zasiłek pandemiczny.

Jak podkreśliła minister Doherty, ma to związek ze stopniowym uruchamianiem zakładów pracy i przeniesieniem pracowników do systemu dopłat, z którego mogą korzystać pracodawcy. Regina Doherty wyraziła też nadzieję, że w przyszłym tygodniu zobaczymy znaczny spadek ilości osób korzystających z zasiłków, chociaż może wzrosnąć liczba korzystających z dopłat pracowniczych.

Regina Doherty:

– Dzisiaj widzimy niewielki spadek liczby osób otrzymujących zasiłki dla osób cierpiących z powodu pandemii, ponieważ liczba osób opuszczających program – głównie w celu skorzystania z tymczasowego programu dopłat do wynagrodzeń Covid-19 – jest teraz większa niż liczba nowych podmiotów rejestrowanych w systemie. Teraz mamy bardzo jasny obraz szczytu wypłat pandemicznych, przed którym obecnie jeszcze stoimy. Mamy nadzieję, że wkrótce zmieni się kierunek i odtąd będzie pozytywny, więc będzie spadał. Przechodząc przez stopniowe ponowne otwarcie społeczeństwa przez rząd – przestrzegając opublikowanych niedawno wskazówek dotyczących powrotu do pracy – możemy spodziewać się, że niektóre sektory rynku pracy będą się stopniowo otwierać i że więcej osób będzie zamykało wnioski o wsparcie finansowe.

W tym tygodniu z zasiłku w kwocie 350 € skorzysta 589 000 osób, co kosztować będzie Skarb Państwa 206 mln €.

Bogdan Feręc

Źr: Dept. of Social Protection

Polska-IE: Udostępnij...
Wkrótce rozpocznie
Więcej zmywaliśmy
EnglishIrishPolishRussianSpanish
EnglishIrishPolishRussianSpanish