Spada ilość bezrobotnych na życzenie

Departament Zatrudnienia i Ochrony Socjalnej poinformował, że ponownie obniżyła się liczba osób, które straciły pracę „na życzenie rządu”.

Do ostatniego piątku Departament Zatrudnienia i Ochrony Socjalnej na zasiłki pandemiczne wydał już 3,3 miliarda euro, chociaż ilość osób bez pracy stopniowo spada. Obecnie z zasiłku PUP korzysta 225 000 osób, więc o 5400 mniej, niż było to tydzień wcześniej. W związku z tymi danymi uznaje się, że ogólny spadek od szczytu pandemicznego bezrobocia, który wynosił 598 000 osób, ocenia się na 62%.

W ostatnich siedmiu dniach swoje roszczenia z tytułu Pandemic Unemployment Payment zakończyło 8100 osób, a 4700 świadczeniobiorców, ostatnią płatność otrzyma jutro.

Ministerstwo Ochrony Socjalnej informuje jednocześnie, że program płatności PUP, przedłużony został do końca marca przyszłego roku, a wysokość zasiłku będzie stopniowo obniżana. Od 17 września br. zasiłek PUP wynosić będzie 300 €, od 1 lutego 2021 roku 250 €, a od 1 kwietnia 2021 r., już tylko 203 €, co oznacza, że pandemiczni bezrobotni, przeniesieni zostaną do systemu dopłat dla poszukujących pracy.

Bogdan Feręc

Źr: Dept. of Social Protection

Polska-IE: Udostępnij
W Szwecji maseczki t
To będzie izolacja
EnglishIrishPolishRussian
EnglishIrishPolishRussian