Solidarność to polska marka narodowa – rządowa pomoc dla Syrii i Grecji

Polska aktywnie angażuje się w działania wspólnoty międzynarodowej na rzecz rozwoju społecznego, wspierania społeczności dotkniętych konfliktami zbrojnymi i bezpieczeństwa, a także walki z ubóstwem. Kryzys migracyjny w Europie to realny problem wszystkich członków UE. Podejmowane działania to nie tylko przeciwdziałanie temu kryzysowi, lecz także reagowanie na bieżące potrzeby. Jak podkreślił Konrad Szymański minister ds. Unii Europejskiej „Polska poczuwa się do europejskiej solidarności i ma wizję, jak Europa powinna reagować na kryzys migracyjny”.

Domy modułowe – realna pomoc z Polski dla Grecji i Syrii

„Polska buduje coraz większą zdolność do niesienia pomocy humanitarnej i rozwojowej tam na miejscu, w najbardziej dramatycznych obszarach tego kryzysu” – mówił Konrad Szymański minister ds. Unii Europejskiej.

Już podczas spotkania w ramach V4, premier Mateusz Morawicki rozmawiał z partnerami na temat pomocy dla Grecji. W ramach wsparcia Polska przygotowała 156 domów modułowych, aby pomóc w zbudowaniu infrastruktury, która jest w Grecji potrzebna. Zostaną one przekazane greckim służbom recepcyjno-azylowym.

Wsparcie otrzyma też Syria. W ramach przeciwdziałania przyczynom migracji, a także walki z pandemią COVID-19 zostanie tam wysłany transport 500 domów modułowych o łącznej wartości 5,7 mln zł.

Domy modułowe mają być nie tylko stabilną ochroną dla syryjskich rodzin przed trudnymi warunkami atmosferycznymi panującymi na pograniczu syryjsko-tureckim, ale także stanowić namiastkę normalności dla uchodźców.

Pomoc humanitarna i rozwojowa

Problematyka humanitarna to jeden z priorytetów polskiego rządu na forum międzynarodowym. Jako państwo członkowskie Unii Europejskiej, ale też Organizacji Narodów Zjednoczonych i Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju podejmujemy działania mające na celu realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju.

W swoich działaniach polski rząd kładzie nacisk na praktyczne środki ochrony ludności cywilnej.

Jak zaznaczył minister Konrad Szymański „budujemy europejską jedność wokół tych instrumentów działań, które są skuteczne i które przynoszą realną pomoc”.

Jednym z nich jest inicjatywa przekazania domów modułowych, która jest realizowana wspólnie przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Kancelarię Prezesa Rady Ministrów.

Premier.gov.pl

Polska-IE: Udostępnij
130. rocznica urodzi
Mlekovita zredukuje