Socjaldemokraci wzywają do całościowego przeglądu Sił Obronnych

Socjaldemokraci uważają, że Defence Forces Review jest dla rządu okazją do ewolucji całych irlandzkich ram obrony i bezpieczeństwa w celu sprostania przyszłym wyzwaniom.

Poseł Cian O’Callaghan, rzecznik socjaldemokratów ds. obrony, powiedział na ten temat:

– Od czasu powstania nowoczesnego państwa irlandzkiego, Irlandzkie Siły Obronne stawiają się między ludnością Irlandii a krzywdą, aby bronić i zabezpieczyć nasze swobody gospodarcze, polityczne i społeczne.

Socjaldemokraci zaapelowali o przekazanie Komisji Sił Obronnych wszelkich niezbędnych środków i czasu na dokonanie gruntownego przeglądu.

O’Callaghan dodał:

– Proponujemy, aby Komisja współpracowała ze wszystkimi odpowiednimi stronami w całym spektrum obronności. Obejmuje to Departament Obrony, w tym Biuro Planowania Kryzysowego i Obrony Cywilnej, a także same Siły Obronne. Komisja powinna przemawiać do wszystkich głosów. Obsługę personelu wszystkich szczebli: oficerów, żołnierzy liniowych, specjalistów, techników, duszpasterzy, Służby Wsparcia Personalnego i cywilnego personelu pomocniczego; organy przedstawicielskie i organizacji emerytowanych kombatantów. Komisja powinna również porozmawiać z personelem, który zakończył karierę w Siłach Obronnych, abyśmy zrozumieli, dlaczego tracimy zdolnych ludzi. Niedostatecznie wyposażeni i niedofinansowani mężczyźni i kobiety z Óglaigh na hÉireann nieustannie stawiają Irlandczyków na pierwszym miejscu, a swoje własne bezpieczeństwo na drugim miejscu. Jednak w ciągu ostatnich dziesięcioleci środowisko operacyjne personelu Sił Obronnych uległo pogorszeniu: oszczędności, moratoria, zamykanie koszar, ponowne organizowanie, rezygnacje jednostek i utrata miejsc pracy doprowadziły do ​​kultury operacyjnej strachu, nieufności, niepewności i słabego morale. Socjaldemokraci wzywają do całościowego przeglądu Sił Obronnych, który zagwarantuje wkład personelu na miejscu i pozwoli przekształcić ich obawy i problemy w rozwiązania na przyszłość.

Opr: Bogdan Feręc

Źr: SopcDem

Polska-IE: Udostępnij
Wsparcie dla gastron
Czy prostytucja jest
EnglishIrishPolishRussian
EnglishIrishPolishRussian