SN: Do zwolnienia z zakazu niedzielnego handlu wystarczy tylko jeden z przewidzianych wyjątków

Do zwolnienia z zakazu niedzielnego handlu wystarczy, aby w placówce handlowej przeważającą działalnością była sprzedaż tylko jednego z towarów przewidzianych jako wyjątki zwalniające z tego zakazu, np. prasy – wynika z środowej uchwały Sądu Najwyższego.

Według SN, sądy karne rozpatrujące sprawy o złamanie zakazu handlu, muszą za każdym razem samodzielnie badać i oceniać, czy deklarowana przez handlowca „przeważająca działalność”, czyli np. handel prasą lub wyrobami tytoniowymi, rzeczywiście w danej placówce handlowej jest dominująca.

SN zajmował się w środę interpretacją przepisu określającego wyjątki od zakazu niedzielnego handlu. Zgodnie z przepisem ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta, zakaz nie obowiązuje bowiem m.in. „w placówkach handlowych, w których przeważająca działalność polega na handlu prasą, biletami komunikacji miejskiej, wyrobami tytoniowymi, kuponami gier losowych i zakładów wzajemnych”.

PRZECZYTAJ TAKŻE:

Sąd Rejonowy w Giżycku w lipcu br. wymierzył trzy tys. zł grzywny obwinionej, która będąc szefową spółki prowadzącej kilka punktów handlowych, powierzyła w niedzielę 11 marca br. wykonywanie w nich pracy osobom zatrudnionym na umowę zlecenie. Jak wskazano w apelacji od tego wyroku, krótko przed datą zarzuconych czynów, obwiniona złożyła wniosek o wpis w rejestrze, w którym wskazała, iż „przeważającą działalnością w prowadzonych przez nią placówkach handlowych jest detaliczna sprzedaż wyrobów tytoniowych” i to w konsekwencji – w jej ocenie – powoduje uchylenie wobec niej zakazu prowadzenia handlu w niedziele.

Na tle tego przepisu i rozpoznawania tej apelacji przez olsztyński sąd okręgowy pojawiło się pytanie, czy „przeważająca działalność” o której mowa w ustawie, to działalność polegająca na „handlu łącznym” wszystkimi tymi towarami wymienionymi w przepisie, czy też „wystarczające jest, aby przeważająca działalność miała za przedmiot tylko jeden ze wskazanych asortymentów”, np. wyroby tytoniowe.

PRZECZYTAJ TAKŻE:

„Przeważająca działalność, o której mowa (…) w ustawie o ograniczeniu handlu w niedziele i święta, to działalność dotycząca handlu łącznie prasą, biletami komunikacji miejskiej, wyrobami tytoniowymi, kuponami gier losowych i zakładów wzajemnych, jak i taka działalność, która za swój przedmiot ma tylko jeden ze wskazanych w tym przepisie asortymentów” – głosi uchwała podjęta w środę przez SN w odpowiedzi na to pytanie.

DlaHandlu.pl>>>

Znajdź nas:

Polsko-brytyjskie ko
Jurkiewicz: Po co na
Translate »
RSS
Facebook
Facebook
LinkedIn