Służby socjalne aktywizować będą do powrotu do pracy

Minister ochrony socjalnej Heather Humphreys zapowiedziała, że wkrótce pojawi się nowa wersja rządowego programu JobBridge i aktywizować ma pandemicznych bezrobotnych do powrotu na rynek pracy.

Program ma być zachętą do ponownego ubiegania się o pracę, o ile utracona została trwale, ale i oferować będzie wiele możliwości przekwalifikowania, aby osoby bezrobotne, mogły znaleźć inne zajęcie. Szczególną rolę Departament Ochrony Socjalnej upatruje tutaj dla urzędników socjalnych i z biur zatrudnienia, bo to oni mają zająć się osobami przebywającymi na zasiłkach.

Program uruchomiony zostanie po zakończeniu pandemii, ale wprowadzony prawdopodobnie już we wrześniu, gdyż do tego momentu, gabinet spodziewa się powrotu większości bezrobotnych do pracy, a pozostający na zasiłkach, będą wspierani, by nie musieli korzystać z pomocy państwa.

Co należy podkreślić, program JobBridge krytykowany był już w początkach jego powstawania, więc w 2011 roku, kiedy Irlandia była w szczycie kryzysu finansowego i wtedy mówiło się, że program jest źle przygotowany i pomagać będzie niewielkiej ilości osób. Opozycja miała rację, bo JobBridge tak naprawdę, okazał się klapą, a obecnie, co podkreśla minister Humphreys, będzie zupełnie inaczej.

Inne priorytety przyświecać będą programowi, a i całkiem inne podejście prezentować będzie ten system aktywizacji bezrobotnych, więc stanie się prawdziwą pomocą dla osób, które chcą powrócić na rynek pracy. W nowym JobBridge zmieni się też system finansowania, gdyż poprzedni z dopłatą 52 € tygodniowo, wcale nie zachęcał do uczestnictwa w szkoleniach. Tak samo będzie w przypadku staży, które ówcześnie były właściwie bez wynagrodzenia, a to też odstręczało ludzie od korzystania z tej formy pomocy w znalezieniu pracy.

Co także należy podkreślić, wielu właścicieli firm wykorzystywało system JobBridge, by mieć darmową siłę roboczą, więc i w tym zakresie wiele się zmieni.

Minister Humphreys stwierdziła, iż trwające obecnie prace, doprowadzą do takiej modyfikacji programu JobBridge, że stanie się on prawdziwą zachętą do powrotu do zatrudnienia. Wg minister, osoby bezrobotne, o ile zapiszą się do programu JobBridge, „otrzymają cotygodniowe atrakcyjne dodatki do ich zasiłków socjalnych”.

*

Aż chciałoby się być bezrobotnym… Takie cuda oferować będzie „Ministerstwo Powrotu do Pracy”.

Bogdan Feręc

Źr: Dept. of Social Protection

Polska-IE: Udostępnij
Amazon w Dublinie zw
Ubóstwo dochodowe j
EnglishIrishPolishRussian
EnglishIrishPolishRussian