Służba Więzienna chce testowania wszystkich nowych osadzonych

Władze Irlandzkiej Służby Więziennej wystąpiły z apelem do Ministerstwa Zdrowia i chcą, by wszyscy nowi więźniowie testowani byli w kierunku koronawirusa.

Aktualnie procedury dla nowych osadzonych przewidują poddanie ich 14-dniowej kwarantannie, co jednak powoduje duże problemy, gdyż muszą oni przebywać w jednoosobowych celach, a to zwiększa presję na strażników. Izolacja nowych więźniów przyczyniła się także do zwiększenia przeludnienia, albowiem konieczne stało się zwiększenie ilości więźniów w celach ogólnych.

To z kolei powoduje wzrost napięcia pomiędzy osadzonymi, co z kolei wpływa na samych strażników, którzy teraz znacznie częściej zmuszeni są interweniować w przypadkach zatargów między więźniami.

Jednocześnie brak testów dla nowych osadzonych, zwiększa ryzyko przeniesienia wirusa za mury aresztów, a epidemia w tych miejscach, może wywołać chaos, który nie jest pożądany w placówkach penitencjarnych, bo może doprowadzić do buntu więźniów i problemów, jakich uniknąć chcą strażnicy.

Bogdan Feręc

Źr: Irish Prison Service

Polska-IE: Udostępnij...
Musimy przestrzegać
Skarb Państwa chwie
EnglishIrishPolishRussianSpanish
EnglishIrishPolishRussianSpanish