Skazani ignorują wyroki sądu. Nie płacą grzywien, bo nic za to nie grozi

Sądy w Irlandii wykazują się bardzo często dużą łagodnością, a to oznacza, że równie często, skazują na kary finansowe, co może być niekiedy bardziej dotkliwe, niż pozbawienie wolności, ale to tylko w wyjątkowych przypadkach.

Zgodnie z danymi dotyczącymi zasądzonych przez Sądy Okręgowe grzywien, które ujawniono na mocy przepisów Freedom of Information Act, w wielu sytuacjach, skazani unikają płacenia kar, co w ubiegłym roku dało 6,6 miliona euro zaległości. Ogółem przez cały 2019 rok sędziowie sądów okręgowych nałożyli kary finansowe na kwotę 21,4 milina euro, a zapłacono tylko 14,8 mln €, więc 31% grzywien, nie doczekało się ich realizacji.

Ubiegłoroczny wynik jest niższy od tego, który obserwowany był w 2018 roku, gdyż wtedy, 35% osób skazanych prawomocnymi wyrokami sądów na grzywny, nie opłaciło ich w wyznaczonych terminach lub unikało zapłacenia kary.

Najwięcej zaległości w opłacaniu przewidzianych prawem kar mają mieszkańcy Dublina oraz Cork, a te stanowią 1/3 wszystkich przypadków. Są jednak miejsca, jak w sądzie w Belmullet, hrabstwo Mayo, gdzie aż 82% grzywien, jakie nałożyli sędziowie, nie zostało zapłaconych.

Wg adwokata Morgana Shelleya, wytłumaczenie tego faktu jest bardzo proste i chodzi o system, który wszedł w życie w 2016 roku. Zgodnie z przepisami, za odmowę wpłacenia grzywny, może być teraz osadzonych w więzieniu znacznie mniej osób, bo o ile wykażą, że znaleźli się w trudnej sytuacji majątkowej lub są głównymi osobami pracującymi w gospodarstwie domowym, do więzienia nie trafią. Są też inne możliwości unikania wykonania wyroku grzywny, więc i to wykorzystują skazani.

Morgan Shelley powiedział:

– Nie wydaje się przypadkiem, że kiedy pozbyto się kary więzienia, za każdą niezapłaconą grzywnę, liczba osób, które nie płacą mandatów, potroiła się z dnia na dzień. Wydaje się, że brak groźby kary pozbawienia wolności, spowodował różnicę między osobami płacącymi grzywny a tymi, którzy ich nie płacą.

Bogdan Feręc

Źr: NewsTalk

Polska-IE: Udostępnij
UNICEF Polska: Polac
Are You Brexit Ready
EnglishIrishPolishRussian
EnglishIrishPolishRussian