SIPTU krytykuje Leo Varadkara za podważanie praw pracowników w Irlandii

Zastępca Sekretarza Generalnego SIPTU Gerry McCormack skrytykował Tánaiste i ministra ds. przedsiębiorczości, handlu i zatrudnienia Leo Varadkara za podpisanie listu, który podważa prawo pracowników w Irlandii do rokowań zbiorowych.

W piśmie ministrowie kilku krajów zakwestionowali projekt dyrektywy Komisji Europejskiej, która zobowiązałaby państwa członkowskie do wprowadzenia prawa do rokowań zbiorowych oraz zapewnienia sprawiedliwszych wynagrodzeń i warunków pracy.

Leo Varadkar i pozostali ministrowie zwrócili się do Komisji Europejskiej o przedstawienie wniosku jako zalecenia, a nie jako prawnie wiążącej dyrektywy. 

Gerry McCormack powiedział:

– Stanowisko przyjęte przez rząd irlandzki nie jest zaskakujące, biorąc pod uwagę jego przeszłe osiągnięcia, szczególnie jeśli chodzi o kwestię prawa pracowników do rokowań zbiorowych. Minister Leo Varadkar wie, że jeśli propozycje z UE będą tylko rekomendacjami, to będą one absolutnie bezużyteczne dla pracowników w Irlandii. Trzy partie w rządzie mają doświadczenie we wspieraniu interesów pracodawców ponad interesami pracowników, a to tylko kolejny haniebny przykład tego. Projekt dyrektywy wymagałby od państw członkowskich objęcia rokowaniami zbiorowymi co najmniej 70% siły roboczej. Średnia UE to 65%. W Irlandii wynosi około 40%. Niektóre kraje, które podpisały ten list, mają przyzwoite systemy rokowań zbiorowych. Inni nie, w tym i w tym kraju. Nasz system jest słaby i niezrównoważony i nie chroni interesów ludzi pracy. Zamiast prawnie wiążącej dyrektywy Komisji Europejskiej, raczej nie przyda się pracownikom w Irlandii.

List został również podpisany przez ministrów Austrii, Danii, Estonii, Węgier, Malty, Holandii, Polski i Szwecji.

Opr: Bogdan Feręc

Źr: SIPTU

Polska-IE: Udostępnij
Studio Dublin – 12
KOLEJNE ZATRZYMANIA
EnglishIrishPolishRussian
EnglishIrishPolishRussian