Sinn Féin złoży projekt ustawy zawieszającej czynsze

Już w przyszłym tygodniu do Dáil trafi projekt ustawy autorstwa Sinn Féin, który mówi, że wysokość czynszów w całym kraju, pozostanie na obecnym poziomie przez trzy lata.

Projekt w jego większej części opracował i przedstawi niższej izbie irlandzkiego parlamentu poseł Sinn Féin Eoin Ó Broin, który w ugrupowaniu Mary Lou McDonald, pełni funkcję rzecznika ds. mieszkaniowych*. Wg Sinn Féin, sytuacja na rynku najmu mieszkań, stała się obecnie na tyle zła, iż konieczne jest, aby najemcy, mieli pewność zamieszkania, a jednocześnie w sytuacji kryzysowej, w jakiej znalazła się Irlandia, wesprzeć osoby, których nie jest stać na kupno domu.

Sinn Féin, w uzasadnieniu do projektu ustawy, podniesie też kwestię permanentnego braku tanich mieszkań, więc ograniczenia dostępu do ich zakupu, a i niewielkiej ilości mieszkań socjalnych, czyli z niskimi czynszami.

Poseł Eoin Ó Broin od miesięcy przekonuje, a ma w tym więcej niż sporo racji, iż czynsze w kraju są bardzo wysokie i coraz więcej osób mieszkających na wyspie, staje przed trudnymi wyborami. Poseł zasygnalizował, iż z każdym rokiem rośnie grupa, która musi zrezygnować z zakupu niektórych dóbr, by opłacić czynsz. To sytuacja, która wg samego posła, ale i Sinn Féin, powinna się zmienić.

Jak dodał poseł Eoin Ó Broin, wprowadzając trzyletnie moratorium na podnoszenie czynszów, pozwoli się bardzo dużej grupie mieszkańców wyspy, na w miarę spokojną egzystencję, a w tym czasie, należy opracować plan dostarczenia odpowiedniej ilości mieszkań, rozpocząć jego realizację, a jednocześnie, wyprowadzić kraj z kryzysu i przywrócić ludzi do pracy.

Zapowiadając wniesienie pod obrady ustawy zamrażającej czynsze, poseł Sinn Féin stwierdził, iż wzywa Partię Zielonych i Fianna Fáil do poparcia tego projektu, więc wnosi o udzielenie najemcom pomocy.

*Rzecznik do spraw – tak odkreśla się w Irlandii przedstawiciela partii opozycyjnej, który zajmuje się wybranym odcinkiem prac parlamentarnych, natomiast w naszej nomenklaturze, używane jest określenie – minister do spraw… w gabinecie cieni.

Bogdan Feręc

Źr: Eoin Ó Broin TD – Sinn Fein

Polska-IE: Udostępnij