Sinn Féin wzywa rząd do rozszerzenia systemu CRSS o dostawców i inne wykluczone przedsiębiorstwa

Rzecznik prasowy Sinn Féin ds. finansów Pearse Doherty przedstawił poprawkę, w której wzywa rząd do zmiany kryteriów kwalifikacyjnych Programu Wspierania Ograniczeń Covid, aby zapewnić, że dotknięte przedsiębiorstwa, takie jak dostawcy, nie będą już wykluczane z programu.

Tysiącom firm odmówiono dostępu do Programu, mimo że ich obroty spadły o ponad 75%, ponieważ nie znajdują się w miejscach publicznych lub nie mają stałej siedziby.

Kryteria te odmawiają wsparcia dostawcom i firmom z sektora turystyki i imprez, ryzykując ich przyszłą rentowność.

Poseł Doherty powiedział:

– Sinn Féin złożyła poprawkę do wniosku rządu dotyczącego Covid Restriction Support Scheme, czyli CRSS. Ta poprawka wzywa rząd do zmiany kryteriów kwalifikacyjnych dla CRSS, które wykluczają tysiące firm, na które bezpośrednio wpłynęły ograniczenia poziomu 5. Żeby zakwalifikować się do Programu, firma musi mieć stałą siedzibę i być w stanie wykazać, że klienci nie mają już dostępu do lokalu w wyniku ograniczeń COVID. W rezultacie te sztywne i wąskie kryteria blokują dziesiątki tysięcy firm, dostawców, firm zarządzających imprezami, taksówkarzy, firmy zajmujące się aktywnością na świeżym powietrzu, firmy bez stałej siedziby i wiele innych. Firmy te nadal borykają się z wydatkami pozapłacowymi i kosztami stałymi. Ich przyszła żywotność jest wątpliwa. W naszej poprawce uznano, że wsparcie dla tych wrażliwych przedsiębiorstw jest niezbędne, aby mogły one przetrwać ten kryzysowy okres i wesprzeć ich pokryzysową odbudowę. Wzywa rząd do zmiany kryteriów kwalifikowalności i zapewnienia, że ​​te firmy, które zostały poważnie dotknięte ograniczeniami, kwalifikują się do programu CRSS. Minister finansów i Tánaiste zbyt długo zastanawiali się nad tą kwestią. Od samego początku koszt programu był mniejszy niż jedna czwarta tego, co oczekiwano, przy średnim tygodniowym koszcie w wysokości 15 mln euro w porównaniu z oczekiwanym tygodniowym kosztem w wysokości 80 mln euro. Rozszerzenie tego programu ma kluczowe znaczenie dla uniknięcia niewypłacalności i groźby wysokiego zatrudnienia. Sinn Féin wzywa wszystkie strony w Dáil do poparcia tej poprawki.

Opr: Bogdan Feręc

Źr: Sinn Fein

Polska-IE: Udostępnij
Jedna, czy dwie dawk
Minister O'Brien prz
EnglishIrishPolishRussian
EnglishIrishPolishRussian