Sinn Féin wzywa do ochrony osób bezdomnych

Rząd musi zainicjować nagłą reakcję kryzysową na śmierć bezdomnych, uważa poseł Eoin Ó Broin.

Rzecznik Sinn Féin ds. mieszkaniowych Eoin Ó Broin TD wezwał rząd do zainicjowania międzyresortowej reakcji kryzysowej na rosnącą liczbę zgonów osób bezdomnych. Ó Broin wezwał również rząd do przeprowadzenia przeglądu planów ochronny, w przypadku, gdy osoba korzystająca z pomocy dla bezdomnych lub śpiąca na ulicy, umiera, aby ustalić, co mogły zrobić odpowiednie agencje, aby temu zapobiec.

Teachta Dála Ó Broin powiedział:

– Chciałbym złożyć kondolencje przyjaciołom i rodzinie człowieka, który korzystał z usług dla bezdomnych, który został zabity w poniedziałek rano w Dublinie 8. Chociaż śledztwo w sprawie jego śmierci jest sprawą karną i należy do policji, bezdomność była jednak czynnikiem, który przyczynił się do śmierci tego człowieka. Już w tym roku liczba zgonów bezdomnych przekroczyła łączną liczbę takich zgonów z 2019 lub 2018 roku. Rząd musi zainicjować reakcję kryzysową, która dotyczy wszystkich tragicznych zgonów bezdomnych, a te, miały miejsce w ostatnim czasie. Ta reakcja powinna obejmować proces podobny do tego, który jest stosowany w Anglii, gdzie przeprowadzane są audyty zabezpieczające po śmierci osoby śpiącej na ulicy lub osoby zajmującej się, lub korzystającej z pomocy dla bezdomnych. Ten przegląd obejmujący wiele agencji ma na celu ustalenie, co odpowiednie zaangażowane agencje mogłyby zrobić inaczej, czy mogłoby zapobiec wystąpieniu śmierci. Musimy zadbać o to, aby zakwaterowanie awaryjne było bezpieczną przestrzenią dla ludzi. Oznacza to szybkie wycofanie ich z dormitoriów i zakwaterowanie w pokoju/mieszkaniu tymczasowym. Musimy również zobaczyć zwiększone fundusze na pomoc w zakresie zdrowia psychicznego i uzależnień dla osób bezdomnych oraz w pełni niezależny system inspekcji, wszystkich miejsc zakwaterowania w nagłych wypadkach.

Bogdan Feręc

Źr: Sinn Fein

Polska-IE: Udostępnij
Ryanair oskarża pre
Wirus i rząd pogrą