Sinn Féin wzywa Dáil do głosowania w sprawie złożenia przez rząd wniosku do funduszu naprawczego UE

Rzecznik Sinn Féin ds. wydatków publicznych posłanka Mairéad Farrell TD i eurodeputowany Sinn Féin Midlands-North-West Chris MacManus wezwali do głosowania w Dáil w sprawie przedłożenia przez rząd funduszu UE na rzecz naprawy gospodarczej.Rząd ogłosił, że w przyszłym tygodniu ostatecznie przedłoży Komisji Europejskiej do zatwierdzenia Narodowy Plan Odbudowy i Odporności.

Stanowi część wymogu uzyskania dostępu do unijnego instrumentu na rzecz odbudowy i odporności, który zapewni 673,3 mld euro na inwestycje i reformy strukturalne dla państw członkowskich.  Przydział dla Irlandii ustalono na 853 mln euro. Jednak ani Oireachtas, ani jego komisje nie miały jeszcze okazji przyjrzeć się temu projektowi.
 
Posłanka Farrell powiedziała:– To po prostu niedopuszczalne, że rząd planuje przedłożyć Komisji ostateczne oświadczenie bez jakiejkolwiek debaty w Oireachtas (obie izby irlandzkiego parlamentu). Na dzień dzisiejszy rząd nie przedłożył izbom Oireachtasu projektu ani nie ukończył planu naprawy i odporności. Nie został opublikowany do końca kwietnia 2021 r., jak sugerowały wytyczne UE. Nie było merytorycznego zaangażowania w realizację planu z komisjami Oireachtas lub samym Oireachtas. Inne państwa przeprowadziły znaczącą debatę i dyskusję na temat swoich planów, więc dlaczego mielibyśmy być inni? Dlaczego rząd próbuje przemycić to tylnymi drzwiami i czeka do ostatniej chwili? Biorąc pod uwagę wielkość zaangażowanych funduszy i zgłoszone uwarunkowania, które Komisja do nich dołączyła, konieczne jest, aby Oireachtas je zbadał. Ponadto, jeśli raporty dotyczące warunków związanych z suwerennością podatkową są prawdziwe, musimy być tego świadomi. Wzywam ministra McGratha, aby w przyszłym tygodniu wystąpił przed Dáil, przedstawił propozycje swojego rządu i zezwolił na głosowanie.
 

Chris MacManus, poseł do Parlamentu Europejskiego, powiedział:


 
– Sinn Fèin popiera bodźce UE, ale kwestia, w jaki sposób wykorzystujemy te fundusze, powinna być w pełni przedyskutowana. Zadałem Komisji pytanie dotyczące procesu konsultacji w Irlandii, który wydawał się niezbędnym minimum. To po prostu zbyt dużo publicznych pieniędzy, aby je wydać bez demokratycznej debaty.

Opr: Bogdan Feręc

Źr: Sinn Fein

Polska-IE: Udostępnij
Uwaga na fałszywe p
„Nie będziemy kar
EnglishIrishPolishRussian
EnglishIrishPolishRussian