Sinn Féin wzywa banki do rezygnacji z odsetek

Ugrupowanie Mary Lou McDonald od kilku tygodni zajmuje się kwestią odsetek od zawieszonych na czas pandemii spłat kredytów hipotecznych, a i próbuje wymóc na bankach, by te zrezygnowały z naliczania odsetek w okresie zawieszenia spłat.

W tej sprawie poseł Sinn Féin odpowiedzialny w ugrupowaniu za finanse, czyli Pearse Doherty, zwrócił się z pytaniem do nadzoru finansowego, by ten zajął oficjalne stanowisko w tej sprawie. W odpowiedzi poseł otrzymał list, a w tym stwierdzono, że nie ma przeszkód, by tak właśnie się stało, więc banki mogą zrezygnować z pobierania odsetek w okresie obowiązywania moratorium na spłaty kredytów.

W liście wiceprezes Irlandzkiego Banku Centralnego Sharon Donnery czytamy:

– Wytyczne Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EBA) pozwalają na stosowanie moratoriów płatniczych, w których odsetki nie naliczają się za okres moratorium, a same w sobie nie powodują klasyfikacji forbearance*.

Na tej właśnie podstawie poseł Doherty wystosował w imieniu ugrupowania, które reprezentuje, pismo, a w tym wzywa irlandzkie banki i instytucje pożyczkowe, by zaprzestały pobierania odsetek od kredytobiorców hipotecznych, którzy na czas pandemii, zawiesili spłaty kredytów.

Z wyliczeń Sinn Féin wynika, że z możliwości zawieszenia spłat, w kraju skorzystało ok. 80 000 kredytobiorców, ale nie zaprzestano naliczania odsetek.

Bogdan Feręc

Źr: Sinn Fein

* Forbearance – w kontekście procesu hipotecznego, jest specjalną umową między pożyczkodawcą a pożyczkobiorcą w celu opóźnienia przejęcia nieruchomości. Dosłowne znaczenie to „powstrzymywanie się”.

Polska-IE: Udostępnij...
Koronawrusowe potycz
IBEC chce zwiększen
EnglishIrishPolishRussianSpanish
EnglishIrishPolishRussianSpanish