Sinn Féin uważa, że rząd traci kontrolę nad koronawirusem

Należy dołożyć wszelkich starań, aby odzyskać kontrolę nad Covid-19, powiedział, omawiając kwestie możliwego powrotu epidemii na wyspę, poseł David Cullinane.

Rzecznik Sinn Féin ds. zdrowia David Cullinane, powiedział, że należy dołożyć wszelkich starań, aby przywrócić kontrolę nad wirusem Covid-19. Powiedział też, że zgłoszone prawie 200 przypadków budzi duży niepokój i wskazuje na możliwość powrotu dużej ilości zakażeń.

Teachta Dála David Cullinane mówił:

– Najnowsze dane są alarmujące i wskazują na potrzebę większej czujności w połączeniu z większą liczbą działań zapobiegawczych i egzekwujących. Sinn Féin wielokrotnie wzywała do szybszego testowania i śledzenia, a także koncentracji zasobów tam, gdzie są one najbardziej potrzebne.  Wezwaliśmy również do większej liczby inspekcji Urzędu ds. Higieny i Zdrowia szczególnie w przypadku zakładów przetwórstwa mięsnego i innych zakładów oraz grup wysokiego ryzyka. Z danych HSA wynika, że ​​jak dotąd w zakładach mięsnych przeprowadzono tylko 39 kontroli. Spośród nich 30 zostało wcześniej zgłoszonych, a tylko 9 było niezapowiedzianych, co nie budzi zaufania. Żeby odzyskać kontrolę nad wirusem, potrzebujemy podejścia obejmującego zasadę wszystkich rąk na pokładzie. Należy dołożyć wszelkich starań, aby zmniejszyć ryzyko zwiększonej transmisji przez społeczność i zapobiec dalszym wzrostom. Dzisiejsze dane podnoszą dźwięk dzwonków alarmowych i jeszcze raz podkreślają, jak wysoka jest stawka. Obecnie trzy hrabstwa podlegają dodatkowym ograniczeniom, a szkoły przygotowują się do ponownego otwarcia za kilka tygodni, potrzebujemy dużego wysiłku, aby przywrócić nas na właściwe tory. Sinn Féin będzie nadal wspierała porady medyczne i naukowe i nakłaniała wszystkich do przestrzegania zaleceń dotyczących zdrowia publicznego. W całym kraju od wielu miesięcy ludzie ponoszą ogromne wyrzeczenia. Chociaż jesteśmy w wyjątkowo trudnych warunkach, wszyscy musimy trzymać się kursu i przestrzegać tych ważnych wskazówek, abyśmy mogli ograniczyć rozprzestrzenianie się Covid-19. Musimy jednak również zobaczyć, jak rząd odegra swoją rolę, zapewniając skuteczniejsze środki zapobiegawcze i egzekwujące.

Bogdan Feręc

Źr: Sinn Fein

Polska-IE: Udostępnij
Popełnił błąd. Z
O'Reilly walczy o pu