Sinn Féin seeks to ban Zero Hour Contracts

Welcome to The Weekly Digest from Sinn Féin where we bring you a flavour of the work and campaigns that we have been involved in over the course of the week.

Fáilte go hIris Choimriúcháin na Seachtaine ag Sinn Féin ina gcuirfear ar bhur súile blaiseadh den obair agus de na feachtais a bhfuilimid ag plé leo le linn na seachtaine.

The Weekly Digest / Iris Choimriúcháin na Seachtaine

Paul Givan resignation

Responding to the resignation of First Minister Paul Givan this week Mary Lou McDonald said the behaviour of the DUP reinforces why we need real change. 

Their selfish actions will have damaging impacts on our health service and on workers and families struggling with the cost of living.

Watch Mary Lou here: https://fb.watch/aYHhbqF2qc/

DUP pursuing a strategy that prioritises their own selfish interests over that of people – Michelle O’Neill MLA

The public rightly expect politicians to work together to meet their needs.

It is clear that the DUP only want democracy when it’s on their own terms, those days are gone and not coming back.

Watch Michelle here: https://fb.watch/aYHs4VqqWG/

Éirí As Paul Givan

Mar fhreagra ar an gCéad-Aire Paul Givan ag éirí as dúirt Mary Lou McDonald go léiríonn iompar an DUP an gá le hathrú.  Tá gníomhartha santacha seo ag déanamh dochair don tseirbhís sláinte agus d’oibrithe agus do theaghlaigh atá ag streachail leis an gcostas maireachtála.

Amharc ar Mary Lou anseo: https://fb.watch/aYHhbqF2qc/

Dúirt Michelle O’Neil go bhfuil an DUP ag leanstan straitéise a dhéanann tosaíocht dá leas santach féin in áit leas na ndaoine.

Tá an ceart ag an bpobal atá ag dúil leis go mbeadh polaiteoirí ag obair le chéile chun a gcuid riachtanas a shásamh.

Is léir nach bhfuil an DUP ar lorg daonlathais ach amháin nuair a bhíonn smacht acu féin air. Tá na laethanta sin thart agus níl siad ag teacht ar ais.

Amharc ar Michelle anseo: https://fb.watch/aYHs4VqqWG/

Housing is a fundamental human right – not a financial asset

Speaking during a live RTÉ debate with Housing Minister Darragh O’Brien this week Sinn Féin’s Eoin Ó Broin said not only are young people, single people and couples locked out of home ownership, they can’t even afford the rising rents.

Housing must be seen as a fundamental human right – not as a financial asset. 

Watch a short clip from Eoin here: https://fb.watch/aYH4nP0C7v/

Ceart bunúsach atá i dtithíocht – ní acmhainn airgeadais

Ag labhairt dó le linn díospóireacht bheo ar RTÉ leis an Aire Tithíochta Darragh O’Brien an tseachtain seo dúirt Eoin Ó Broin ó Shinn Féin, nach amháin go bhfuil cosc ar dhaoine óga, daoine singil agus lánúin a bheith ina n-úinéirí tí, ach nach bhfuil siad in ann fiú na cíosanna atá ag ardú a íoc.

Amharctar ar thithíocht mar cheart daonna bunúsach – ní mar acmhainn airgeadais 

Amharc ar ghearrthóg ghairid ó Eoin anseo: https://fb.watch/aYH4nP0C7v/

Robert Watt’s salary rises to €298,000 while ordinary people struggle with rising costs of living

Sinn Féin TD Matt Carthy has said Fianna Fáil, Fine Gael and the Green Party should be ashamed of their role in the two pay increases for Department of Health General Secretary Robert Watt.

This week Robert Watt received his second pay raise in four months totalling €87,000 bringing his total salary to €298,000.

Meanwhile ordinary workers and families struggle with rising costs of living.

Watch Matt here: https://fb.watch/aXu8dGtEZa/

Téann tuarastal Robert Watt suas go €298,000 agus gnáthdhaoine ag streachailt le costas maireachtála atá ag dul in airde

Tá sé ráite ag TD Shinn Féin Matt Carthy gur cheart go mbeadh náire ar Fhianna Fáil, ar Fhine Gael agus ar an gComhaontas Glas as an ról atá acu sa dá ardú pá d’Ardrúnaí na Roinne Sláinte Robert Watt.

An tseachtain seo fuair Robert Watt ardú pá don dara huair i gceithre mhí arbh fhiú €87,000 san iomlán é, rud a thug a thuarastal iomlán go €298,000.

Idir an dá linn, tá cuid mhór gnáthoibrithe agus teaghlaigh ag streachailt le costais mhaireachtála atá ag dul in airde.

Amharc ar Matt anseo: https://fb.watch/aXu8dGtEZa/

Sinn Féin seeks to ban Zero Hour Contracts

We are one step closer to banning Zero Hour Contracts in the north as Sinn Féin’s Bill makes more progress in the Assembly. 

This will give certainty to thousands of workers and make a difference to their lives. 

Watch a clip from John Finucane here: https://fb.watch/aXvcG5hwPT/

Sinn Féin ag iarraidh deireadh a chur le Conarthaí Náid Uaireanta

Táimid céim amháin chun tosaigh i dtreo deireadh a chur le Conarthaí Náid Uaireanta ó thuaiadh agus Bille Shinn Féin ag déanamh dul chun cinn sa Tionól. 

Tabharfaidh sé seo cinnteacht do na mílte oibrithe agus déanfaidh sé difear mór don saol s’acu. 

Amharc ar ghearrthóg ó John Finucance anseo: https://fb.watch/aXvcG5hwPT/

Funding for orthopaedic surgeries must be released now

Challenging the Taoiseach Micheál Martin in the Dáil this week Mary Lou McDonald said the funding for orthopaedic surgeries including Scoliosis and Spina Bifida must be released now to ensure these children get the life-changing procedures they desperately need.

Watch Mary Lou here: https://fb.watch/aXukXKWmMd/

Ní mór maoiniú le haghaidh clinicí ortaipéideacha a chur ar fáíl anois

Agus í ag tabhairt dúshláin don Taoiseach Micheál Martin sa Dáil an tseachtain seo dúirt Mary Lou McDonald go gcaithfí an maoiniú do chlinicí ortaipéideacha lena n-áirítear Scolóis agus Spina Bifida a chur ar fáil anois chun a chinntiú go bhfaigheann na leanaí seo na gnáthaimh a athróidh an saol agus atá de dhíth orthu go géar.

Amharc ar Mary Lou anseo: https://fb.watch/aXukXKWmMd/

Sinn Féin Dáil motion to improve children’s mental health services

Sinn Féin this week moved a Dáil motion to improve children’s mental health services.

There are 9,554 children on primary care psychology waiting lists. This is simply unacceptable.

Speaking during the debate in the Dáil party spokesperson Mark Ward TD said the government cannot continue to kick the can down the road any longer and urged all TDs to support the Sinn Féin motion.

Watch Mark here: https://fb.watch/aXuF4aKchU/

Rún Shinn Féin chun feabhas a chur ar sheirbhísí meabhairshláinte do leanaí

Chuir Sinn Féin rún Dála chun cinn an tseachtain seo chun feabhas a chur ar sheirbhísí meabhairshláinte do leanaí

Tá 9,554 leanbh ar liostaí feithimh na síceolaíochta cúraim phríomhúil. Ní féidir glacadh leis seo.

Ag labhairt dó le linn na díospóireachta sa Dáil dúirt urlabhraí an pháirtí Mark Ward TDnach féidir leis an rialtas leanúint ar aghaidh ag moilleadóireacht agus ghríosaigh sé gach Teachta Dála tacú le tairiscint Shinn Féin.

Amharc ar Mark anseo: https://fb.watch/aXuF4aKchU/

© POLSKA-IE: MATERIAŁ CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.
ZNAJDŹ NAS:
Day of Action in De
Remigiusz Mróz: Sce
EnglishGaeligePolskiУкраїнська
EnglishGaeligePolskiУкраїнська