Sinn Féin przedstawia propozycje rozszerzenia publicznej, społecznościowej i demokratycznej własności energii odnawialnej

Darren O’Rourke z Sinn Féin i senator Lynn Boylan opublikowali propozycje przekształcenia naszych lokalnych zasobów odnawialnych w bogactwo narodowe dostępne dla wszystkich. 

Rzecznik ds. działań na rzecz środowiska i klimatu Darren O’Rourke powiedział: 

– Sinn Féin dokłada wszelkich starań, aby przejście do społeczeństwa neutralnego pod względem emisji dwutlenku węgla rozszerzyło publiczną, społeczną i demokratyczną własność naszych zasobów naturalnych i gospodarki na szerszą skalę. Zaczyna się to od naszego systemu energetycznego, przebudowywania go tak, aby służył dobru wspólnemu i zapewniał bardziej sprawiedliwe i sprawiedliwe wyniki, które są trwałe. Wiele kryzysów gospodarczych, społecznych i środowiskowych, z którymi boryka się Irlandia, można przypisać własności zasobów naturalnych i bogactwa, od fałszowania systemu mieszkaniowego przez fundusze inwestycyjne po koncentrację ograniczonych rezerw energii w rękach kilku autokratycznych państw i korporacji nastawionych na zysk. Bez odpowiedniej własności naszych zasobów naturalnych mamy ograniczoną kontrolę nad tym, jak i w jakim celu wykorzystywane są nasze dobra narodowe. Często miało to katastrofalne skutki dla zwykłych pracowników i rodzin. Wielokrotnie widzieliśmy, jak maksymalizacja zysku bierze górę nad dobrem wspólnym. Przykładem jest obecny kryzys energetyczny. Podróż do zera netto niesie ze sobą prawdziwe wyzwania, ale stwarza również ogromne możliwości. Dzięki naszym ogromnym zasobom naturalnym Irlandia ma potencjał, aby stać się światowym liderem w produkcji i eksporcie energii odnawialnej, zwłaszcza energii wiatrowej. Nie tylko wzmocniłoby to bezpieczeństwo energetyczne państwa, ale ma również potencjał do generowania znacznych długoterminowych dochodów. W Sinn Féin wierzymy, że dywidendy generowane przez naszą lokalną energię odnawialną są dzielone sprawiedliwie, a nie koncentrowane w rękach nielicznych. W naszym dokumencie „Przekształcanie zasobów odnawialnych w bogactwo narodowe dla wszystkich” przedstawiliśmy szereg propozycji, które pomogą to osiągnąć. W pierwszej kolejności zajęlibyśmy się niepowodzeniem rządu w wykorzystaniu korzyści kosztowych energii odnawialnej poprzez utworzenie nowej grupy zadaniowej, która zajęłaby się stosunkowo wysokimi kosztami produkcji energii odnawialnej w tym kraju. Co ważne, rozszerzylibyśmy publiczną własność energii odnawialnej za pośrednictwem organów państwowych, takich jak ESB, Bord na Móna i Coillte, poprzez zmianę ich istniejących mechanizmów finansowych i zarządzania oraz umożliwienie im maksymalizacji ich roli w przejściu na bezemisyjny system energetyczny. Jeśli chodzi o rozszerzenie lokalnej i społecznościowej własności odnawialnych źródeł energii, chcielibyśmy, aby co najmniej 10% naszej nowej generacji energii odnawialnej było własnością społeczności do 2030 r. Jest to uzupełnienie zobowiązania obecnego rządu w zakresie odnawialnych źródeł energii. Aby rozpocząć zwiększanie skali, w naszym alternatywnym budżecie na 2023 r. przeznaczyliśmy dodatkowe 2 miliony euro na finansowanie kapitałowe na wsparcie projektów energii odnawialnej należących do społeczności, podwajając finansowanie zapewnione w 2022 r. Na poziomie krajowym Sinn Féin skalowałoby i przyspieszyłoby wprowadzanie energii odnawialnej w gospodarstwach domowych. Zwiększylibyśmy finansowanie i przyjęlibyśmy inne podejście do obecnego rządu, takie, które jest postępowe i inkluzywne, zapewniając bardziej sprawiedliwą dystrybucję udzielanego wsparcia. W naszym alternatywnym budżecie na 2023 r. zaproponowaliśmy zwiększenie wsparcia dla fotowoltaiki o dodatkowe 10,5 mln euro, co stanowi wzrost o 75% w stosunku do 2022 r. Pozwoliłoby to sfinansować 7 000 gospodarstw domowych więcej niż było to wcześniej możliwe. Ponadto całkowicie zrestrukturyzowalibyśmy finansowanie fotowoltaiki, wprowadzając wielopoziomowe wsparcie oparte na dochodach gospodarstw domowych, zapewniając w ten sposób proporcjonalne przydzielanie pomocy państwowej na podstawie potrzeb. Oznaczałoby to, że tych, których najmniej stać na panele fotowoltaiczne, a większość zagrożonych ubóstwem energetycznym otrzymują największe wsparcie.

Rzecznik ds. sprawiedliwości klimatycznej senator Lynn Boylan dodała: 

– Niepowodzenie kolejnych rządów Fine Gael i Fianna Fáil w zakresie wystarczających inwestycji w czystą, rodzimą energię sprawiło, że jesteśmy zależni od importowanych paliw kopalnych i nadmiernie narażeni na negatywne skutki globalnych wstrząsów rynkowych. Podobnie nadmierne poleganie na sektorze prywatnym nie gwarantuje, że korzyści z dekarbonizacji zostaną odpowiednio przełożone na bogactwo narodowe i długoterminowe korzyści dla irlandzkiego społeczeństwa.  Świadczą o tym nasze doświadczenia związane z liberalizacją rynku energii. Osiągnięcie naszych celów na rok 2030 w zakresie produkcji energii odnawialnej wymaga znacznych inwestycji państwowych. W przeciwieństwie do obecnego rządu, Sinn Féin uważa, że ​​inwestycje publiczne powinny przynosić publiczne dywidendy, które następnie można wykorzystać dla dobra publicznego. Dlatego Sinn Féin rozszerzy publiczną, lokalną, społecznościową i krajową własność energii odnawialnej, spełniając nasze cele klimatyczne, jednocześnie zapewniając szersze korzyści społeczne i ekonomiczne dla pracowników i społeczności. Te modele własności lepiej zatrzymują, recyrkulują i ponownie inwestują bogactwo wytworzone w państwie i społecznościach lokalnych, zamiast odprowadzać zyski za granicę lub do akcjonariuszy korporacyjnych. 

Propozycje Sinn Féin „Przekształcanie zasobów energii odnawialnej w bogactwo narodowe dla wszystkich” można przeczytać tutaj.

Opr: Bogdan Feręc

Źr: Sinn Fein

Photo by Daria Nepriakhina 🇺🇦 on Unsplash

© POLSKA-IE: MATERIAŁ CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.
ZNAJDŹ NAS:
Irlandzcy pracownicy
Podwyżka opłat za