Sinn Féin proponuje pakiet mający zaradzić presji związanej z kosztami życia

Welcome to The Weekly Digest from Sinn Féin where we bring you a flavour of the work and campaigns that we have been involved in over the course of the week.

Fáilte go hIris Choimriúcháin na Seachtaine ag Sinn Féin ina gcuirfear ar bhur súil blaiseadh den obair agus de na feachtais a bhfuilimid ag plé leo le linn na seachtaine.

The Weekly Digest / Choimriúcháin na Seachtaine

Sinn Féin proposes package to tackle cost of living pressures

Sinn Féin this week proposed a package of measures to tackle the cost of living.  Pearse Doherty said this package would put money back in the pockets of now and give people the break they so badly need.

Watch Pearse here: https://fb.watch/b4ThYUIfyP/

Meanwhile, in the Dáil this week, Mary Lou McDonald called on the government to scrap the upcoming Carbon Tax increase that will further impact on workers and families in the coming weeks.

Watch Mary Lou here: https://fb.watch/b65ZJqr-Kn/

Molann Sinn Féin pacáiste chun dul i ngleic leis costais mhaireachtála

An tseachtain seo mhol Sinn Féin pacáiste de bhearta le dul i ngleic le costais mhaireachtála.  Dúirt Piaras Ó Dochartaigh go gcuirfí airgead ar ais i bpócaí daoine agus do dtabharfaí faoiseamh do dhaoine, faoiseamh atá de dhíth go mór, leis an bpacáiste seo.

Amharc ar Phiaras anseo: https://fb.watch/b4ThYUIfyP/

Idir an dá linn, sa Dáil an tseachtain seo, d’iarr Mary Lou McDonald ar an rialtas deireadh a chur leis an méadú atá le teacht ar an gCáin Charbóin a mbeidh tionchar breise aige ar oibrithe agus ar theaghlaigh sna seachtainí amach romhainn.

Amharc ar Mary Lou anseo: https://fb.watch/b65ZJqr-Kn/

Collusion report highlights need for shameful amnesty legislation to be dropped

The latest Police Ombudsman report into 27 loyalist murders and attempted murders in south Belfast between 1990 and 1998 is shocking.

It reveals the collusive behaviour of the British State and Loyalist paramilitary gangs in Ireland. 

We need to see a real effort by the Irish government to put persistent pressure on the British government to drop its shameful amnesty legislation.

Watch Mary Lou raising the Ombudsman’s report with the Taoiseach in the Dáil this week: https://fb.watch/b4QKOZ1lUn/

Molann Sinn Féin pacáiste chun dul i ngleic leis costais mhaireachtála

An tseachtain seo mhol Sinn Féin pacáiste de bhearta le dul i ngleic le costais mhaireachtála.  Dúirt Piaras Ó Dochartaigh go gcuirfí airgead ar ais i bpócaí daoine agus do dtabharfaí faoiseamh do dhaoine, faoiseamh atá de dhíth go mór, leis an bpacáiste seo.

Amharc ar Phiaras anseo: https://fb.watch/b4ThYUIfyP/

Idir an dá linn, sa Dáil an tseachtain seo, d’iarr Mary Lou McDonald ar an rialtas deireadh a chur leis an méadú atá le teacht ar an gCáin Charbóin a mbeidh tionchar breise aige ar oibrithe agus ar theaghlaigh sna seachtainí amach romhainn.

Amharc ar Mary Lou anseo: https://fb.watch/b65ZJqr-Kn/

Pay and conditions of childcare professionals need to be urgently addressed

Speaking in the Dáil this week Mary Lou McDonald said childcare professionals’ pay and conditions need to be addressed as a matter of urgency. A survey has found that 41% of them are actively seeking a job in another sector.

Their skill, professionalism and contribution that they make to the forming and education of our young children is invaluable.

Watch Mary Lou here: https://fb.watch/b4P9z2bY4j/

Ní mór dul i ngleic go práinneach le pá agus coinníollacha gairmithe cúram leanaí

Ag labhairt di sa Dáil an tseachtain seo dúirt Mary Lou McDonald go gcaithfear dul i ngleic le pá agus coinníollacha gairmithe cúram leanaí mar ábhar práinne. Fuarthas amach i suirbhé go bhfuil 41% acu go gníomhach ag lorg poist in earnáil eile.

Tá an scil, an ngairmiúlacht agus an méid a chuireann siad le foirmiú agus oideachas ár bpáistí óga thar a bheith luachmhar.

Amharc ar Mary Lou anseo: https://fb.watch/b4P9z2bY4j/

Sinn Féin bins the Bedroom Tax

Sinn Féin this week binned the Bedroom Tax to protect thousands of people in the north from a cruel Tory tax. 

At a time of rising living costs, our Minister Deirdre Hargey has acted to put money in the pockets of ordinary people.

Watch Deirdre here: https://fb.watch/b4SMJdmG5D/

Caitheann Sinn Féin Cáin Seomra Leapa amach

An tseachtain seo chaith Sinn Féin Cáin Seomra Leapa amach chun na mílte sin ó thuaidh a chosaint ó cháin chruálach na dTóraithe. 

Agus costais ag dul in airde, ghníomhaigh an tAire Deirdre Hargey chun airgead a chur ar ais i bpócaí gnáthdhaoine.

Amharc ar Dheirdre anseo: https://fb.watch/b4SMJdmG5D/

Cuckoo funds outbidding families for homes

Cuckoo funds outbidding families for homes and generation rent feeling battered, bruised and left behind.

It’s time for change! Start by cutting rents by putting a month’s rent in people’s pocket and ban rent increases for three years

Watch Mary Lou raising this issue in the Dáil this week: https://fb.watch/b4Tn78eIwU/

Cistí Cuaiche ag ceantáil ar theaghlaigh le haghaidh tithe

Cistí Cuaiche ag ceantáil ar theaghlaigh le haghaidh tithe agus glúin iomlán cíosa buailte, brúite agus fágtha ar lár.

Tá sé in am don athrú. Tosaigh trí chíosanna a ghearradh trí chíos míosa a chur i bpóca daoine agus cosc a chur ar arduithe cíosa ar feadh trí bliana

Féach ar Mary Lou ag ardú na ceiste sa Dáil an tseachtain seo: https://fb.watch/b4Tn78eIwU/

Women Leading a New Ireland

Sinn Féin’s International Women’s Day event will take place on Saturday 5th March, in the Gresham Hotel, Dublin.

The event is titled 'Women Leading A New Ireland’ and is open to all activists. The conference will feature discussion on a variety of themes including 'Breaking the Bias’, 'Thinking Nationally, Acting Locally’ and 'Active Everywhere’. We are looking forward to welcoming a range of speakers from across Ireland.

Register for the event here: https://www.eventbrite.co.uk/e/women-leading-a-new-ireland-iwd2022-tickets-266671320097

Mná chun tosaigh in Éirinn Nua

Beidh Lá Idirnáisiúnta na mBan le Sinn Féin ann Dé Sathairn, 5 Márta, san Óstán Gresham, Baile Átha Cliath.

„Mná chun tosaigh in Éirinn Nua” is teideal don imeacht agus tá fáilte roimh gach gníomhaí. Le linn na comdhála beidh plé ar roinnt téamaí ar nós 'Breaking the Bias’, 'Thinking Nationally, Acting Locally’ agus 'Active Everywhere’. Táimid ag dúil le fáilte a chur roimh réimse de chainteoirí ó gach cearn den tír.

Cláraigh anseo don imeacht: https://www.eventbrite.co.uk/e/women-leading-a-new-ireland-iwd2022-tickets-266671320097

Government must support Women of Honour’s call for commission of investigation

The Women of Honour, former members of the Defence Forces, displayed bravery and courage in coming forward into such a public domain to tell of their experiences of sexual assault, harassment, abuse and discrimination.

Sinn Féin this week demanded that the Government support the Women of Honour’s calls for a commission of investigation.

Watch the party’s Defence Spokesperson Sorca Clarke here: https://fb.watch/b65MlXfEZy/

Ní mór don Rialtas tacú leis an ngairm ó Women of Honour chun coimisiún fiosrúcháin a chur ar bun

Léirigh The Women of Honour, iarbhaill de chuid Óglaigh na hÉireann, crógacht agus misneach agus iad ag teacht chun cinn i bhfearann ​​poiblí den sórt sin chun a n-eispéiris ar ionsaí gnéis, ciapadh, mí-úsáid agus leithcheal a insint.

D’éiligh Sinn Féin an tseachtain seo go dtacódh an Rialtas le glaonna ó Women of Honour ar choimisiún fiosrúcháin a chur ar bun.

Féach ar Urlabhraí Cosanta an pháirtí Sorca Clarke anseo: https://fb.watch/b65MlXfEZy/

Sinn Féin

© POLSKA-IE: MATERIAŁ CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.
ZNAJDŹ NAS:
"Bo tutaj jest jak j
Żucie gumy bez cukr
EnglishGaeligePolskiУкраїнська
EnglishGaeligePolskiУкраїнська