Sinn Féin nie chce łagodnego traktowania łamiących ograniczenia

Sinn Féin wezwało rząd do ostrożności przy nakładaniu kar Covid-19, chociaż przyznaje, że środki penalizacyjne, muszą być stosowane.

Rzecznik Sinn Féin ds. sprawiedliwości Martin Kenny powiedział, że należy zachować ostrożność w przypadku nakładania grzywien, a Gardaí musi być zaangażowana w proces decyzyjny dotyczący kar za Covid-19.

Komentarze parlamentarzysty są następstwem wiadomości, iż podkomisja gabinetu ds. Covid-19, rozważa nałożenie kar za naruszenie przepisów zdrowotnych.

Poseł Kenny powiedział:– Chociaż nasz instynkt byłby przeciwny nakładaniu kar, świadomi powagi sytuacji, czekamy na wszelkie propozycje rządu w tej sprawie. Podczas gdy wśród większości populacji, która przestrzega przepisów zdrowotnych związanych z pandemią co do joty, w przypadku tych, którzy łamią przepisy, panuje ogromna frustracja, nie ma sensu wprowadzać kar, w tym grzywien i kar więzienia, jeśli nie mogą one zostać wykonane. Istnieją oczywiste trudności dla Gardaí „na poboczu drogi” przy podejmowaniu decyzji co do znaczenia podróży osoby poza ich powiatem lub zasadniczego charakteru ich pracy, jeśli do niej dojeżdżają. Jeśli mają zostać wprowadzone kary za nienoszenie masek lub przekraczanie zalecanych limitów podróży, wówczas funkcjonariusze Gardaí muszą otrzymać jasne wytyczne, a i muszą być zaangażowani w proces decyzyjny dotyczący sposobu nakładania tych kar.

Opr: Bogdan Feręc

Źr: Sinn Fein

Polska-IE: Udostępnij
Christmas Bonus dla
Handel przygotowuje
EnglishIrishPolishRussian
EnglishIrishPolishRussian