Sinn Féin krytykuje ustawę o opodatkowaniu zasiłków pandemicznych

Ustawa o finansach państwa wskazuje, że rząd, z mocą wsteczną, opodatkuje zasiłek dla bezrobotnych, który przyznany był w okresie pandemii, co jest posunięciem bezprecedensowym.

Rzecznik Sinn Féin ds. finansów Pearse Doherty wezwał ministra finansów do wyjaśnienia, dlaczego planuje z mocą wsteczną opodatkować setki tysięcy osób otrzymujących zasiłek dla bezrobotnych w związku z pandemią, mimo że płatność, wprowadzona została, jako pilna, która wyraźnie zwolniona jest z podatku, a dzieje się tak, na mocy przepisów podatkowych Consolidation Act 1997.

Poseł reprezentujący Donegal powiedział, że sekcja 3 niedawno opublikowanej ustawy finansowej spowoduje, że odbiorcy PUP, opodatkowani będą w pięć miesięcy od jej wprowadzenia. Jest to sprzeczne z wyraźnymi postanowieniami sekcji 126 ustawy o konsolidacji podatków.

Poseł Doherty powiedział:

– Opublikowana ustawa finansowa przewidywałaby, że rząd z mocą wsteczną opodatkowałby setki tysięcy pracowników, którzy stracili pracę w wyniku pandemii. Zasiłek dla bezrobotnych w związku z pandemią został wprowadzony 13 marca, jako świadczenie z tytułu pilnych potrzeb zgodnie z sekcją 202 ujednoliconej ustawy o opiece społecznej z 2005 r. Sekcja 13 ustawy o finansach z 2018 r. zmieniła sekcję 126 ustawy o konsolidacji podatków z 1997 r., aby zapewnić, że płatności z tytułu pilnych potrzeb wprowadzone zgodnie z sekcją 2020 ujednoliconej ustawy o opiece społecznej z 2005 r., zwolnione będą z podatku dochodowego. Podczas gdy bezrobocie w wyniku pandemii zostało ustawowo wprowadzone 5 sierpnia, przez pięć miesięcy od 13 marca, zasiłek PUP, działał na zasadach pilnej płatności i jako taki, nie podlegał podatkowi dochodowemu. Część 3 ustawy Finance Bill 2020 opublikowana w czwartek ma na celu retrospektywne opodatkowanie płatności dla bezrobotnych w związku z pandemią, ale od 13 marca. Dzieje się tak pomimo tego, że PUP był ustawowo zwolniony z podatku od 13 marca do 5 sierpnia. Nie ma mowy o wprowadzeniu przez rząd prawa, które opodatkowałoby płatności dokonane w przeszłości. Minister Finansów musi wyjaśnić, na jakiej podstawie z mocą wsteczną opodatkowuje odbiorców PUP? Trudno zrozumieć, dlaczego minister poświęca czas na opodatkowanie z mocą wsteczną tych, którzy stracili pracę w wyniku tej pandemii.

Opr: Bogdan Feręc

Źr: Sinn Fein

Polska-IE: Udostępnij
Dr Holohan namawia d
Irlandzkie firmy mus
EnglishIrishPolishRussian
EnglishIrishPolishRussian