Sinn Féin chce zlikwidować fałszywe samozatrudnienie

Posłanaka Sinn Féin zaproponowała, aby opierając się na wyroku brytyjskiego sądu, podobne prawo wprowadzić w Irlandii, co ukróci praktyki fałszywego samozatrudnienia, a to działa wyłącznie na szkodę pracowników.

Rzecznik ds. praw pracowniczych w Sinn Féin Louise O’Reilly powiedziała, że ​ orzeczenie brytyjskiego Sądu Najwyższego, w którym stwierdzono, że kierowców Ubera należy klasyfikować, jako pracowników, a nie niezależnych wykonawców lub podwykonawców, było historycznym zwycięstwem dla praw pracowniczych, które może mieć daleko idące implikacje, tu i gdzie indziej, również dla innych pracowników.

Posłanka O’Reilly powiedziała:

– Praktyka pozornego samozatrudnienia szerzy się od jakiegoś czasu w wielu sektorach. Jest szczególnie rozpowszechniona w budownictwie, IT, na uniwersytetach, w branży koncertowej i wielu innych. Ta odrażająca praktyka stwarza wielkich zwycięzców i jeszcze większych przegranych. W przypadku pracodawcy, który klasyfikuje pracownika, który faktycznie jest zatrudniony, jako samozatrudniony lub niezależny wykonawca, nie ma obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie społeczne pracodawcy, składek na ubezpieczenie emerytalne, urlopu chorobowego, urlopu ojcowskiego lub macierzyńskiego, żadnych odpraw, bez urlopu wypoczynkowego lub wynagrodzenia za dni świąteczne. Dla pracownika błędnie sklasyfikowanego jako samozatrudniony oznacza to, mniejsze uprawnienia do zasiłków socjalnych, jeśli i kiedy ich potrzebuje. Oznacza to również brak dostępu do emerytury pracowniczej, płatnego urlopu chorobowego, ojcowskiego lub macierzyńskiego, odprawy, stałych przerw lub okresów odpoczynku, bez corocznego płatnego urlopu lub dni wolnych od pracy. Zwycięzcą jest nieuczciwy pracodawca, który uchyla się od odpowiedzialności i obchodzi przepisy prawa pracy. Przegranymi są ci, którzy płacą cenę za działania swojego pracodawcy – pracownicy. Dla nich oznacza to niższe zarobki, brak bezpieczeństwa pracy, brak ochrony przed niesłusznym zwolnieniem, brak środków ochronnych i narzędzi roboczych.  Drugim wielkim przegranym jest państwo, które ponosi ogromne straty w składkach PRSI, co oznacza poważne konsekwencje dla finansów publicznych i Skarbu Państwa. Decyzja brytyjskiego Sądu Najwyższego, który uznał, że kierowców Ubera należy sklasyfikować, jako pracowników, a nie niezależnych wykonawców, była historyczną wygraną w zakresie praw pracowników, która może mieć daleko idące konsekwencje. W czwartek poruszyłem tę właśnie kwestię w Dáil, a w szczególności sytuację dostawców w tzw. gig economy, którzy przepracowali całą pandemię, którzy często są ofiarami fałszywego samozatrudnienia. W nadchodzących tygodniach Sinn Féin przedstawi ustawodawstwo zakazujące tej praktyki, która ma na celu przeciwstawienie się pracownikom i zakazanie tej szkodliwej praktyki, która szerzy się w branży budowlanej, IT, uniwersytetach, w branży koncertowej i wielu, wielu innych.

Opr: Bogdan Feręc

Źr: Sinn Fein

Polska-IE: Udostępnij
Dziwne śledztwo w s
Ręczne sterowanie s
EnglishIrishPolishRussian
EnglishIrishPolishRussian