Sinn Féin chce zaostrzenia kontroli lotniskowych

Poseł Darren O’Rourke powiedział o działaniach i przepisach, które powinny towarzyszyć publikacji tzw. zielonej listy.

Zgodnie z oświadczeniem posła Sinn Féin, aktualnie obowiązujące prawo, nie daje żadnej gwarancji i nie daje możliwości nadzoru nad osobami, które przybywają na wyspę, a żeby temu sprostać, przepisy muszą opierać się na wytycznych dla podróżnych, które stworzone zostały przez European Centre for Disease Prevention and Control i European Union Aviation Safety Agency. Jak zaznaczył poseł O’Rourke, kraj powinien w krótkim czasie sprostać większej ilości podróży, więc i zwiększonemu zagrożeniu przeniesienia wirusa z innych krajów, a ułatwieniem będzie właśnie „zielona lista”.

Przedstawiciel opozycji wyraźnie wskazał, jak powinno się postępować z przyjezdnymi, więc głównym orężem powinny być lotniskowe pomiary temperatury, odpowiedni sposób nadzoru nad izolowanymi, ale i system śledzenia, który pozwoli ustalić, z kim kontaktowały się osoby, u których stwierdzono obecność wirusa SARS-CoV-2.

Poseł Darren O’Rourke:

– Obecne ograniczenia dotyczące osób przybywających do naszych brzegów są całkowicie nieodpowiednie. Rząd nie wprowadził żadnych kontroli ani ograniczeń w celu powstrzymania wszelkich nieistotnych podróży oraz w celu wykrycia pasażerów przybywających na nasze lotniska i porty morskie, które mogą mieć Covid-19. Formularz lokalizacji pasażerów i możliwe dalsze rozmowy telefoniczne, które są obecnie dostępne, nie są wystarczająco dobre, biorąc pod uwagę ogromne ryzyko. Rząd nie udowodnił też, czy ludzie przestrzegają obecnie czternastodniowej kwarantanny. Uważamy, że w odpowiednim czasie powinna nastąpić stopniowa reakcja na ponowne otwarcie podróży zagranicznych – z zastrzeżeniem porad dotyczących zdrowia publicznego. Niezbędne jest, aby towarzyszył temu kompleksowy system testowania i śledzenia. Poza „zieloną listą” uważamy, że powinna zostać opublikowana „czerwona lista”, określająca kraje o wysokim poziomie Covid-19, w których wszystkie podróże do i z powrotem, podlegałyby znacznym dodatkowym kontrolom po powrocie do Irlandii. Wielokrotnie apelowaliśmy o wprowadzenie odpowiednich kontroli i ograniczeń na naszych lotniskach, a te powinny obejmować:

Protokoły ECDC i EASA dotyczące lotów,

Obowiązkową kontrolę temperatury i noszenia masek na twarzach na lotniskach,

Wszyscy pasażerowie muszą pobrać aplikację do śledzenia kontaktów Covid-19 i wypełnić formularz lokalizacji pasażerów,

Losowe badanie odsetka pasażerów przylatujących z krajów „zielonej listy”.

Ponadto wszyscy odwiedzający przybywający z obszarów „czerwonej listy”, czyli wysokiego ryzyka, powinni być zobowiązani do zapłaty za swoje testy Covid-19 i zakwaterowanie w wyznaczonych obiektach izolacyjnych, a także mieć pozwolenie na wjazd do państwa po upływie okresu izolacji, lub odnotowano dwa negatywne testy Covid-19. Takie rygorystyczne kontrole osób pochodzących z „czerwonych punktów” Covid-19, pomogą powstrzymać wszystkie zbędne podróże i zmniejszą ryzyko importu wirusa z tych obszarów. Publikacja „zielonej listy”, nieuchronnie spowoduje wzrost liczby podróży międzynarodowych, więc konieczne jest i będzie przeprowadzenie dokładnych kontroli w naszych portach wejściowych w celu wykrycia osób importujących Covid-19. Dotychczasowe postępy przyniosły państwu ogromne koszty i nie możemy teraz pozwolić, aby to teraz wróciło.

Bogdan Feręc

Źr: Sinn Fein

Zdj: Dublin Airport

Polska-IE: Udostępnij...
Garda działać będ
Tajemnica ukryta w z
EnglishIrishPolishRussianSpanish
EnglishIrishPolishRussianSpanish