Sinn Féin chce powstrzymać Bank of Ireland

Rzecznik Sinn Féin ds. przedsiębiorstw, handlu, zatrudnienia i praw pracowniczych Louise O’Reilly wezwała Bank of Ireland do wstrzymania planów cięcia kosztów, które mają na celu likwidację ponad 1400 miejsc pracy.

Posłanka O’Reilly powiedziała:

– Wiadomość, że Bank of Ireland zamierza zlikwidować ponad 1400 miejsc pracy w celu obniżenia kosztów, jest niezwykle niepokojąca dla wszystkich pracowników banku. Utrata miejsc pracy na taką skalę jest wstrząsająca w normalnych czasach, ale jest to jeszcze bardziej niepokojące zjawisko, biorąc pod uwagę obecne okoliczności. Natychmiastowe przejście w kierunku redukcji miejsc pracy w celu obniżenia kosztów jest bardzo rozczarowującym posunięciem ze strony Bank of Ireland, nawet jeśli jest to w pierwszej kolejności dobrowolne zwolnienie. Parafrazując Związek Usług Finansowych (FSU), proszenie ludzi o podjęcie tak ogromnej i zmieniającej życie decyzji podczas pandemii jest niezwykle niewrażliwe. Poza stresem związanym z koniecznością życia z wirusem, wielu pracowników odczuwa dodatkowy stres związany z próbami przywrócenia dzieci do szkoły lub opieki nad dziećmi, być może kontaktowaniem się z partnerem w krótkich godzinach lub utratą pracy, opieką nad starszym krewnym, których otacza wirus. Poproszenie pracowników Bank of Ireland o rozważenie dobrowolnego zwolnienia w tym zagmatwanym i stresującym czasie jest niezwykle obraźliwe. Zachęcałbym Bank of Ireland do wstrzymania wszelkich planów zwolnień i nawiązania współpracy z pracownikami i ich związkami zawodowymi w celu umożliwienia pracownikom banku przeanalizowania tego, co się dzieje, oraz do podjęcia świadomej decyzji na pewnym etapie w przyszłości, czy przechodzenie na wcześniejszą emeryturę lub dobrowolne odejście z pracy, jest dla nich odpowiednie.

Bogdan Feręc

Źr: Sinn Fein

Polska-IE: Udostępnij
Irlandia inwestuje w
Dubliński profesor