Shamek w Dublinie: Ekscytujące czasy

Stephanie Levesque zaobserwowała ponad 30 delfinów butlonosych w ujściu rzeki Shannon.

Udało się jej też sfotografować pierwsze nowonarodzone cielę w tym sezonie.


Według badań, prowadzonych przez Dolphin Center w Kilrush, hrabstwo Clare (jednym z najdłużej działających w Europie) obecnie jest tam około 145 osobników „Tursiops truncatus”. Delfiny zamieszkują ujście rzeki, ale także przenoszą się do pobliskich zatok Tralee i Brandon.

Zdjęcia wykonane przez badaczkę Stephanie Levesque (SHANNON DOLPHIN PROJECT).


Przemysław Zbieroń
Wikipedia podpowiada:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Butlonos_zwyczajny
Fot. Irish Whale and Dolphin Group/Shannon Dolphin Project
Shamek w Dublinie

Polska-IE: Udostępnij
Potwierdza się. Sin
Na lotniskach testow