Senator Moynihan walczy o zakaz eksmisji dla wszystkich

Senator Partii Pracy uznała, że sytuacja w kraju jest zła, więc potrzebne są nadzwyczajne środki pomocy mieszkańcom kraju, którzy nie powinni obawiać się utraty mieszkania.

Jak stwierdziła senator Rebecca Moynihan zakaz eksmisji, który obowiązuje m.in. w piątym poziomie ograniczeń, powinien być rozszerzony na cały okres pandemii, co zapewni, że osoby, które straciły pracę z powodu Covid-19, nie będą narażone poprzez utratę zarobków na bezdomność.

Oświadczenie senator i jednocześnie rzeczniczki Labour Party ds. mieszkaniowych, samorządu lokalnego, dziedzictwa oraz pracowników, pojawiło się w chwili, kiedy rząd zadecydował, że zakaz eksmisji, po zakończeniu trwającego, obejmie wyłącznie osoby zalegające z czynszem. Zakaz eksmisji obowiązywać będzie okresie od stycznia do kwietnia, ale senator Moynihan uznała, że nie będzie to system sprawiedliwy.

Senator Moynihan powiedziała:

– Przedłużenie zakazu eksmisji tylko dla osób zalegających z czynszem jest niewystarczające i nie ochroni wrażliwych najemców, ponieważ eksmisje z innych powodów, takich jak sprzedaż nieruchomości lub przeniesienie członka rodziny, będą nadal dozwolone. Potrzebujemy również jasności ze strony rządu, czy zakaz ten będzie miał zastosowanie tylko do osób, które zarejestrowały trudności finansowe z powodu Covid, czy również dla innych? Partia Pracy uważa, że ​​całkowity zakaz eksmisji powinien zostać przedłużony na czas nieokreślony, aby dać najemcom pewność po styczniu. Większość osób, które wkraczają w bezdomność, pochodzi z prywatnego rynku najmu. Właściciele muszą zrobić wszystko, co w ich mocy, aby walczyć z tym wirusem i pozwolić ludziom pozostać w swoich domach do czasu zakończenia pandemii. Chociaż ostatnie wiadomości dotyczące szczepień są zachęcające, może upłynąć kilka miesięcy, zanim większość populacji zostanie zaszczepiona. W lipcu złożyliśmy poprawkę do ustawy o najmie lokali mieszkalnych, która dawałaby ministrowi ds. mieszkalnictwa uprawnienia do przywrócenia zakazu eksmisji z powodów związanych ze zdrowiem publicznym, gdyby trzeba było wprowadzić ograniczenia w podróżowaniu. Biorąc pod uwagę, że istnieje prawdopodobieństwo, że ograniczenia w podróżowaniu zostaną złagodzone tylko tymczasowo. Minister powinien zachować obecny zakaz i zapewnić, że ludzie nie będą bezdomni, gdy nie będą mogli podróżować. Nie wiemy, jaka będzie trajektoria tego wirusa, z prawdopodobieństwem, że możemy napotkać dalsze ograniczenia w przyszłym roku. Ograniczenia te, nieproporcjonalnie dotykają najemców, którzy bardzo potrzebują ochrony. Minister musi zapewnić najemcom odpowiednią ochronę, również na przyszły rok. Biorąc pod uwagę, że ograniczenia w podróżowaniu prawdopodobnie będą obowiązywać przez pewien czas w przyszłym roku, powinien on przedłużyć całkowity zakaz eksmisji na czas nieokreślony.

Opr: Bogdan Feręc

Źr: Labour Party

Polska-IE: Udostępnij
Nowe podejście do k
Wraca radio Christma
EnglishIrishPolishRussian
EnglishIrishPolishRussian