Senator Doherty chwali propozycje i plan rozwoju Unii Europejskiej

Plan przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen jest ambitny, ale i możliwy do osiągnięcia.

 

Plan przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen, który związany jest z przyszłością Unii Europejskiej, jest ambitny, ale można go osiągnąć dzięki współpracy i solidarności, powiedziała senator Fine Gael Regina Doherty.

Przywódca Fine Gael w Seanad Éireann przemawiała, gdy Ursula von der Leyen wygłosiła swoje pierwsze orędzie o stanie Unii Europejskiej.

Senator Doherty wzięła także udział w dyskusji panelowej z Instytutem Spraw Międzynarodowych i Europejskich wraz z politologiem UCC dr Mary C. Murphy i Davidem O’Sullivanem, byłym ambasadorem Unii Europejskiej w Stanach Zjednoczonych.

Senator Doherty powiedziała:

– W przemówieniu Ursuli von der Leyen, widać było, iż omówiła ogromną różnorodność wyzwań stojących przed Unią Europejską, a i przedstawiła więcej propozycji swoich komisji, a chce też rozwiązać problemy. W żarliwym i energicznym przemówieniu widzieliśmy, jak broni porozumienia o wystąpieniu i porozumień wielkopiątkowych, potępia różne przejawy łamania praw człowieka i wzywa wszystkie 27 poszczególnych rządów do podwojenia wysiłków w walce ze szkodliwą emisją gazów cieplarnianych. Chociaż podniesienie naszego celu redukcji emisji gazów cieplarnianych z 40% do 55% nie będzie popularnym apelem w wielu zakątkach Europy, należy to postrzegać to w kontekście szerszego Europejskiego Zielonego Ładu. Obejmuje to wyższą jakość żywności, wyższą jakość życia, nowoczesne systemy transportowe, milion nowych zielonych miejsc pracy oraz fundusz sprawiedliwej transformacji dla wszystkich Europejczyków. Zielony ład dotyczy pogodzenia naszej gospodarki z naszą planetą i uważam, że jest to najlepsze i najbardziej sprawiedliwe osiągnięcie na szczeblu UE. To, co było również oczywiste i dla wielu będzie ulgą, jest potwierdzenie poparcia, jakim Irlandia cieszy się na najwyższym szczeblu Unii Europejskiej. Irlandia była wymieniana podczas przemówienia trzykrotnie, raz w kontekście całkowitego i jednoznacznego poparcia UE dla utrzymania pokoju na wyspie oraz całkowitego sprzeciwu wobec wszelkich środków lub krajów, które temu zagrażają. Drugą była serdeczna wzmianka o Suadd Alshleh, która obecnie studiuje medycynę w Royal College of Surgeons w Dublinie, po tym, jak trzy lata po przyjeździe z Syrii do Irlandii, otrzymała stypendium. Na koniec usłyszeliśmy naprawdę uroczy hołd złożony zmarłemu Johnowi Hume’owi, którego prezydent opisuje, jako naprawdę wielkiego Europejczyka. Przewodnicząca Komisji wyznaczyła też szereg nowych zadań w wielu różnych aspektach życia w Europie, od zwiększenia ochrony praw człowieka, przez walkę z rasizmem, po bardziej ukierunkowane i konkretne środki działań na rzecz klimatu, aż po większe przejście do „dekady cyfrowej”. Teraz, jako kraj, który jest dumny z naszego członkostwa w UE, musimy połączyć siły, aby znaleźć najlepsze i najskuteczniejsze sposoby osiągnięcia tych celów, jako irlandzkich ustawodawców, przedstawicieli przemysłu i grup lobbingowych.

Bogdan Feręc

Źr: Fine Gael

Polska-IE: Udostępnij
Czy premier jest prz
Wsparcie dochodów p