Samotni rodzice z wyższym zasiłkiem PUP?

Dzisiaj do Komisji Oireachtas ds. Covid-19 wpłynie dzisiaj raport, który skupił się na samotnych rodzicach, a ci, stracili pracę w wyniku pandemii.

Autorzy opracowania, więc 10 organizacji charytatywnych, które podpisują się pod raportem, uważa, że rodzice samotni, którzy stracili zatrudnienie, nadal powinni otrzymywać zasiłek Pandemic Unemployment Payment, a najlepiej w pierwotnej kwocie. Organizacje wspierające osoby w trudnej sytuacji życiowej, czyli m.in. One Family , Spark, Barnardos, Focus Ireland i Society of St. Vincent de Paul, uznały, że poprzez obniżanie lub odbieranie zasiłków PUP samotnym rodzicom, stawia się ich w niezwykle kłopotliwej sytuacji.

Obniżenie zasiłku, wpędzać będzie samotnych rodziców, którzy nie mogą podjąć zatrudnienia, w poważny stan ubożenia, co jednocześnie odbijać się będzie na ich dzieciach. Niższy zasiłek PUP to także zwiększenie presji mieszkaniowej, więc rosnące zagrożenie utratą dachu nad głową.

Co jeszcze gorsze, pandemia odcięła samotnych rodziców od wsparcia ze strony swoich rodzin, które w wielu przypadkach, także cierpią z powodu utraty pracy, więc straciły możliwość wspierania osób samotnie wychowujące swoje dzieci.

W raporcie podkreślono, że rząd, w wyjątkowy sposób powinien przyglądać się tej grupie mieszkańców Irlandii, bo to oni są kolejnymi, którzy mocno odczuwają skutki pandemii koronawirusa. W dokumencie pojawiło się stwierdzenie, iż brak odpowiedniego wsparcia materialnego samotnych rodziców, „powodować będzie wzrost zjawiska głodu, ubóstwa energetycznego, przepaści cyfrowej, bezdomności, samotności, a dojdą do tego także problemy ze zdrowiem psychicznym”.

Organizacje charytatywne zgadzają się, że wyższy PUP, powinien być przyznawany samotnym rodzicom, którzy zgodnie z postanowieniami przepisów o osobach bezrobotnych, aktywnie poszukują zatrudnienia.

Komisja Oireachtas ds. Covid-19,po zapoznaniu się z raportem, a i wysłuchaniu twórców dokumentu, może wydać rekomendację, do stworzenia przez rząd takiego przepisu.

Bogdan Feręc

Źr: The Irish Times

Polska-IE: Udostępnij
Ryanair ponownie gra
Premier oficjalnie o
EnglishIrishPolishRussian
EnglishIrishPolishRussian