Samoizolacja przybywających do Irlandii, jest obowiązkiem

Minister zdrowia Stephen Donnelly podpisał dzisiaj przepisy, które nakazują osobom przyjeżdżającym do Irlandii, samoizolację.

Przepis, który wprowadził minister zdrowia, dotyczy wszystkich przybywających z zagranicy, a spod tego obowiązku wyłączeni zostali zawodowi sportowcy. Przepisy stanowią, że osoby, które przyjechały do ​​Irlandii, zobowiązane są do „samokwarantanny” przez okres 14 dni, począwszy od dnia przybycia na wyspę. Kwarantanna musi odbywać się w miejscu zamieszkania osoby lub w miejscu wskazanym w formularzu lokalizacji pasażera, co pozostaje wymogiem prawnym. Okres kwarantanny przestaje obowiązywać, jeśli dana osoba, otrzyma negatywny wynik testu PCR Covid-19, który został wykonany pięć dni po przybyciu.

Przepisy zwalniają z obowiązkowej kwarantanny wymienionych już sportowców, ale też osoby dostarczające podstawowe towary i usługi, podróżujące ze względów medycznych, wybieranych urzędników, członków Gardy i wojska.

Obecnie, nie ma jeszcze opracowanych przepisów dotyczących izolacji w hotelach, a ministerstwa nadal pracują, aby wprowadzić je w najkrótszym możliwym czasie.

Bogdan Feręc

Źr: Dept. of Health

Polska-IE: Udostępnij
Kopnij w d… opozyc
Podano już prawie 2
EnglishIrishPolishRussian
EnglishIrishPolishRussian