Sądy mają ogromne zaległości

Kiedy w połowie marca Irlandia doczekała się wprowadzenia pełnej blokady, ograniczeniom poddane zostały sądy, chociaż działały nadal, ale wynikiem tego są zaległości w rozpatrywaniu wielu spraw.

Obecnie w Sądach Okręgowych mamy do czynienia z wieloma przypadkami, kiedy potencjalni sprawcy, wciąż nie zostali ukarani lub uznawani są, za niewinnych, a to tylko dlatego, że sądy, nie miały czasu ocenić materiału dowodowego. Z danych opublikowanych przez Court Service wynika, iż od marca do połowy października, na rozpatrzenie czekało ponad 122 000 spraw, którymi powinny zajmować się sądy, a Court Service dodaje, iż udało się już nieco zmniejszyć kolejkę, bo teraz, zaległości w rozpatrywaniu dotyczą 95 000 spraw, jednak to i tak trzykrotnie więcej, niż w było to w latach ubiegłych.

Większość z nich zaliczono kategorii mniej istotnych, więc sądy odkładały je na później, a dotyczą przestępstw związanych z ruchem drogowym, zakłócaniem porządku publicznego, drobnych napaści i kradzieży, przestępstw handlu narkotykami oraz innych.

Co może zastanawiać, irlandzki wymiar sprawiedliwości, który chciałby w najkrótszym możliwym czasie poradzić sobie opóźnieniami, zrobi to dopiero do połowy przyszłego roku, co wynika z jego możliwości. W tym czasie podejrzani lub podsądni wciąż będą bezkarni, a to, wcale dobrze nie świadczy o irlandzkim sądownictwie, które wprowadziło system rozpraw online, co z kolei miało znacznie przyspieszyć rozpatrywanie powództw.

Powodem powstania takich opóźnień stało się ograniczenie ilości rozpraw ze względu na Covid-19, a sądy, zajmowały się ówcześnie wyłącznie sprawami pilnymi i poważnymi, ale i nie rozpatrywano wezwań o ukaranie płynących z Gardy, a te, są najczęstszym sposobem wnoszenia oskarżeń do sądów. Takie działania prowadzone są, gdy potencjalnego przestępcy, głównie drobnego, nie można aresztować, a dopiero sąd może zdecydować, czy jego wina jest na tyle poważna, iż powinien ukarany być pobytem w zakładzie karnym lub spotkać się z karą wysokiej grzywny. Garda tygodniowo kieruje do Sądów Okręgowych ok. 4600 nowych wniosków, co w konsekwencji, wraz z innymi opóźnieniami, dało zaległości w kwocie ponad 120 tysięcy.

Jak dodaje Court Service, rocznie, Sądy Okręgowe, zajmują się rozpatrywaniem ponad 400 000 drobnych spraw, które pojawiają się przed obliczem irlandzkiej Temidy.

Bogdan Feręc

Źr: Court Service

Polska-IE: Udostępnij
Poles waste 5m tonne
Twardy Brexit jest p
EnglishIrishPolishRussian
EnglishIrishPolishRussian