Sąd Pracy rozpocznie wirtualne rozprawy

Już 2 czerwca przed Sądem Pracy rozpoczną się rozprawy w formie wirtualnej, a te wprowadzone zostają zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia, które dotyczą zasad izolacji społecznej.

Na drugi dzień czerwca zaplanowano już pierwsze wysłuchania w nowej formule, a pierwsza ze spraw będzie równocześnie sprawdzianem technicznym całego systemu. W oświadczeniu the Labour Court czytamy, iż Sąd jest zadowolony ze wprowadzenia tej technologii, która zapewnia bezpieczeństwo zdrowotne, a jednocześnie możliwość zaprezentowania swoich stanowisk wszystkim stronom. System zapewnia możliwość zadawania stronom wzajemnych pytań, więc można uznać, że jest odpowiednikiem rozprawy prowadzonej na sali sądowej.

Rozprawy w formie wirtualnej pozostaną nawet po zniesieniu wszystkich koronawirusowych ograniczeń, a z tych będą korzystać strony, które nie mogą z jakichś powodów stawić się osobiście przed obliczem sądu. Obie strony sporów będą mogły uczestniczyć w rozprawach poprzez stronę internetową Sądu Pracy, a żeby móc w niej uczestniczyć, przed rozprawą sekretariat Sądu prześle stronom specjalny kod, który umożliwi włączenie przekazu.

Sąd Pracy dodaje, że wokanda wirtualnych spraw, dostępna będzie na stronie Sądu.

Bogdan Feręc

Źr: Press Office the Labour Court

Polska-IE: Udostępnij...
Brytyjska szczepionk
POLICJANCI ZATRZYMAL
EnglishIrishPolishRussianSpanish
EnglishIrishPolishRussianSpanish