Rządowy plan budowlany, raczej się nie powiedzie

Irlandzka Rada Doradcza ds. Podatków wydała oświadczenie, a w tym przestrzega rząd o możliwości braku realizacji Narodowego Planu Rozwoju, który wart jest 165 mld €, a wszystko rozbijać się będzie o brak rąk do pracy.

W planie i to tylko w sektorze budowlanym może brakować istotnej ilości ludzi do pracy, więc wskazano, iż do wykonania założeń, potrzebnych będzie dodatkowo ok. 180 000 osób, które zajęłyby się budowaniem i wykańczaniem budowanych domów. Z szacunków wynika, że do 2025 roku, sektor budowlany, zatrudniać będzie ok. 78 000 osób, co jest wyraźnie zbyt małą ilością, żeby wykonać założenia rządu.

Tym samym założenia na lata 2021 – 2030, nie będą mogły zostać wykonane w całości lub nawet w większej części, gdyż nie będzie możliwości dostarczenia odpowiedniej ilości mieszkań, co wywoła stan niedoborów pracowniczych. Ten czynnik wywoła też kolejne zjawisko, dodaje się w opracowaniu i niezależny organ, jakim jest Irlandzka Rada Doradcza ds. Podatków, ostrzegł, że prawdopodobnie przekroczone będą zakładane koszty, a cele również z tego powodu, nie będą osiągnięte.

Irlandzka Rada Doradcza ds. Podatków uważa:

– Dotyczy to konkretnych, głośnych projektów, takich jak Narodowy Plan Szerokopasmowy i Narodowy Szpital Dziecięcy, ale jest to również widoczne w przypadku ogólnych planów inwestycyjnych, które były systematycznie aktualizowane w okresach ożywienia gospodarczego. Zwiększenie inwestycji publicznych przy jednoczesnym braku pracowników budowlanych może spotęgować te problemy, a dzięki nowemu Narodowemu Planowi Rozwoju rząd planuje teraz znacznie zwiększyć inwestycje publiczne.

Rada nie jest też przekonana, iż uda się w latach kolejnych utrzymać wskaźniki tempa wzrostu inwestycji publicznych, co z kolei także stanie się czynnikiem hamującym realizację planów. The Irish Fiscal Advisory Council zwróciła również uwagę, że tempo wzrostu na poziomie 5,4%, jakie planowane jest do 2024 roku, znacznie przekraczać będzie średnie tempo z państw OECD, a to wynosi 3 – 4 proc i to tylko dla krajów bogatych.

Bogdan Feręc

Źr: Irish Fiscal Advisory Council

© POLSKA-IE: MATERIAŁ CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.
ZNAJDŹ NAS:
Wstęp do pełnej lu
Brak kontroli wywoł