Rządowe elastyczne plany pracy, nie są warte papieru, na którym są napisane

„Czas odrzucić rządowe plany i zacząć od nowa”.

Rzeczniczka ds. zatrudnienia Marie Sherlock powiedziała, że ​​rząd musi porzucić ich elastyczne plany pracy i zacząć od nowa, aby zapewnić pracownikom prawo do elastycznej pracy. 

Po opublikowaniu przez Tánaiste Varadkara, co miało miejsce w tym tygodniu, niewykonalnych propozycji, senator Sherlock powiedziała, że bardzo ważne jest, abyśmy chronili korzyści, które pojawiły się dla wielu pracowników podczas pandemii w zakresie lepszej równowagi między życiem zawodowym, a mniej dojazdów do pracy oraz niższych środków finansowych, emisji dwutlenku węgla i koszty zdrowotne przebywania w trasie.

Senator Sherlock mówiła:

– Opublikowany w tym tygodniu rządowy projekt ustawy o elastycznej pracy jest skazany na niepowodzenie. Zamiast zapewniać prawo do elastycznej pracy dla pracowników, reprezentuje prawo do odmowy tego samego dla pracodawców. Szereg ustaw przedstawionych przez Tánaiste sprowadzają się jedynie do deklaracji „wolnego wyboru dla wszystkich” zakończenia pandemicznej pracy z rekomendacji, w domu. Zrobienie tego byłoby niewiarygodnie krótkowzroczne i szkodliwe nie tylko dla wielu indywidualnych pracowników, którzy czerpali korzyści z elastycznej pracy, ale dla gospodarki, w której udział kobiet w irlandzkiej sile roboczej wzrósł o trzy i pół punktu procentowego od tego czasu. W początku pandemii był na rekordowym poziomie 59,8 proc. Bank Centralny poinformował w tym tygodniu, że w ciągu dwóch lat pandemii (2020 i 2021 r.) zatrudnienie kobiet w pełnym wymiarze godzin wzrosło o 7 procent lub 56 000, podczas gdy zatrudnienie kobiet w niepełnym wymiarze godzin wzrosło o 10 procent lub 34 000. Podczas gdy wtedy Taoiseach Varadkar zobowiązał się do „usunięcia barier”, które uniemożliwiają wielu kobietom pozostanie na rynku pracy na konferencji #WorkEqual pod koniec 2019 roku, jego podejście do kwestii praw pracowniczych opowiada inną historię. Niestety, rząd nie wykazał żadnych ambicji, próbując rozwijać pozytywne korzyści dla pracowników, ich społeczności i środowiska, wynikające z nowych, skierowanych do przodu praktyk pracy, które zostały stworzone i do których zostały przystosowane podczas dwóch ciemnych lat pandemii. Proponowane prawo do żądania elastycznej pracy nie jest papierem, na którym jest napisane, ponieważ podstawy odmowy są tak szerokie, a prawo do odwołania stało się bezzębne. Pracownicy nie mogą odwołać się od podstaw odmowy, mogą jedynie odwołać się od procesu – niezależnie od tego, czy ich pracodawca z nimi współpracował, czy nie. Dosłownie nie ma w nich nic, co przyniesie korzyści pracownikom lub pomoże naszemu społeczeństwu utrzymać korzyści w zakresie zdrowia, równowagi między życiem zawodowym a prywatnym, większego zaangażowania kobiet w siłę roboczą, zmniejszenia emisji dwutlenku węgla, zatorów komunikacyjnych, które wynikają z większej liczby pracujących pracowników zdalnie na stałe lub elastycznie. W rzeczywistości propozycje rządu wprowadziłyby system w odniesieniu do pracy zdalnej i elastycznej, który w rzeczywistości jest gorszy dla pracowników niż ustawodawstwo narzucone w Wielkiej Brytanii przez torysów, na którym są wzorowane. Partia Pracy proponuje zamiast tego, aby ustawodawstwo przyznające pracownikom, którzy udowodnili swoją zdolność do pracy zdalnej, zapewnić prawo do utrzymywania elastycznych warunków pracy. Propozycje rządowe opublikowane w tym tygodniu mają niewielką wartość, a Partia Pracy wzywa Tánaiste do ich wycofania, aby stworzyć przestrzeń do poważnych dyskusji na temat tego kluczowego dla przyszłości pracy w Irlandii aktu prawnego.  Niezwykle ważne jest uwzględnienie ustaleń, które ewoluowały w ciągu ostatnich dwóch lat. W przypadku tak wielu pracowników podczas pandemii poczyniono prawdziwy postęp. Oprzyjmy się na tym doświadczeniu i dajmy pracownikom prawo do elastycznej pracy tam, gdzie udowodniono, że jest to praca.

Opr: Bogdan Feręc

Źr: Labour Party

© POLSKA-IE: MATERIAŁ CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.
ZNAJDŹ NAS: